Vallavalitsuse 17.01.2023 istungil

Huvihariduse ja huvitegevuse kava
Kinnitati Põlva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2023. aastaks.

Toetuse andmine
Eraldatakse toetust FIE Tõnu Tagel kauplusauto teenuse osutamiseks 2023. aastal 439 eurot kuus.

Sundvalduse seadmine
Elektrivõrgu rajamiseks seatakse sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Põlva valla omandis olevale Lutsu tee katastriüksusele 16 mulatuses.

Vallavara kasutamise tähtaja pikendamine
Pikendatakse Mooste alevikus Mõisahoovi tee 6 hoones ettevõtjate kasutusse antud ruumide kasutuslepinguid.

Üürilepingu lõpetamine
Lõpetatakse Põlva Vallavalitsuse ja Marie Spa OÜ vahel sõlmitud Mooste Tervisekeskuse äriruumi üürileping Mooste alevikus Järveotsa tee 3.

Loa andmine
Osaühing Ilutulestiku Keskus Arnika sai loa korraldada Mooste Viinavabriku alal ilutulestik kuni F-4 kategooria pürotehnilise tootega 20.01.2023 kella 21.45 kuni 22.15 kestvusega kuni 10 minutit.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus