Jakob Hurda Selts ootab kandidaate rahvuskultuuri auhindadele

Püüdes jäädvustada meie ärkamisaja sümboli, rahvaluule- ja keeleteadlase Jakob Hurda (1839–­1907) mälestust ning ergutada rahvuskultuurialast tegevust, annab Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts 23. juulil 2023. aastal 32. korda välja Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad.

Auhinnad määratakse eriliste teenete või kestva viljaka tegevuse eest Eesti rahvuskultuuri viljelemisel, arendamisel ja jäädvustamisel ning järjepidevuse kindlustamisel.

Vastavalt statuudile antakse igal aastal välja kaks auhinda: üks ülevabariigiliselt ja teine Põlvamaal oma tegevusega silmapaistnud isikule. Auhinna suurus laureaadile on 1000 eurot.

Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised või füüsilised isikud. Selleks tuleb 23. aprilliks 2023 (e-kirja või postitempli kuupäev) saata Jakob Hurda nimelisele Põlva Rahvahariduse Seltsile (Kesk 16, 63308 Põlva, hurdaselts@gmail.com) vabas vormis esildis, milles peavad olema kandidaadi rahvuskultuurialase tegevuse kokkuvõte, auhinna esitamise põhjendus, nimetatud viimase viie aasta jooksul saadud suuremad preemiad ja auhinnad ning andmed kandidaadi kohta (elukoht, telefon, e-post).

Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts

Lisainfo:
Tiia Viilu
5565 2363
hurdaselts@gmail.com