Vallavolikogu 16.03.2023 istungil

Kauksi Põhikooli tegevuse lõpetamine
Otsustati lõpetada Kauksi Põhikooli tegevus alates 1. juulist 2023.  
Volikogu otsus tulenes valla kui  kooli pidaja kohustusest tagada võrdväärselt kooli ülalpidamisega ka kooli areng ja kaasaegse kvaliteetse hariduse kättesaadavus kõigile õpilastele kõigis kooliastmetes. Seoses õpilaste arvu olulise vähenemisega ning arvestades riigieelarvest kohalikule omavalitsusüksusele makstava hariduskulude toetuse eraldamise põhimõtteid, otsustati Kauksi Põhikooli tegevuse lõpetada.
Kõigile Kauksi Põhikooli õpilastele tagatakse põhihariduse omandamise võimalus Põlva valla munitsipaalkoolides.

Põlva valla koolieelsete lasteasutuste ümberkorraldamine
Otsustati liita Põlva valla lasteaiad kaheks asutuseks. Üheks asutuseks liidetakse Põlva Lasteaed Lepatriinu, Põlva Lasteaed Mesimumm ja Tilsi Lasteaed Muumioru ning teiseks asutuseks liidetakse  Põlva valla Lasteaed Sinilind, Mooste Lasteaed Tammetõru ja Põlva Lasteaed Pihlapuu. Lasteaedade liitmise tulemusel moodustub kaks asutust, mis on võrdse suurusega nii laste arvu kui rühmade arvu poolest. Lasteaiarühmade tegutsemiskohtades muutust ei tule.

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse andmise kord muutmine
Muutuse tulemusel on toetust võimalik taotleda ka avalikus sektoris töötavatel spetsialistidel (näiteks õpetajatel või arstidel).

Osaluse lõpetamine
Võrgustiku tegevuse lõpetamise tõttu lõpetatakse Põlva valla osalemine Mittetulundusühingus Eesti Tervislike Omavalitsuste võrgustik.

 

Teate koostas:

Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus