Vallavalitsuse 30.05.2023 istungil

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele "Tännassilma küla mänguväljaku rajamine" tuli viis pakkumust ja edukaks tunnistati  Tommi Play OÜ esitatud pakkumus maksumusega 20 226,00 eurot ilma käibemaksuta (24 271,20 eurot koos käibemaksuga). Tännassilma küla mänguväljaku rajamine on 2022. aasta kaasava eelarve projekt.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine
Eraldati andeka noore toetust kolmele õppurile kokku 1100 eurot rahvusvahelistel võistlustel ja konkursil osalemiseks.

Reaalservituudi seadmine
Seatakse reaalservituut Põlva valla omandis olevale kinnistule Põlluveere tee 2a (registriosa 22549350, katastritunnus 62201:001:1071) ligikaudu 70 m2 ulatuses Mõisa tee 22 kinnistu  juurdepääsu tagamiseks

Sõidukikaardi väljastamine
Taksoveoloa alusel väljastati sõidukikaart füüsilisest isikust ettevõtjale.

 

Vallavalitsus kiitis heaks Põlva Vallavalitsuse majandusaasta aruande.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus