Põlva Vallavalitsus ootab finantsosakonda tööle PEARAAMATUPIDAJAT

 

Põlva Vallavalitsus ootab finantsosakonda tööle PEARAAMATUPIDAJAT

Põhilised tööülesanded
- vallavalitsuse ja hallatavate asutuste raamatupidamise ja aruandluse korraldamine;
- valla hallatavate asutuste nõustamine ja juhendamine;
- rahaliste vahendite, sihtfinantseerimiste ja laenude arvestus;
- saldo- ja makseandmike esitamine;
- maksude arvestus ja deklaratsioonide koostamine;
- suhtlus audiitoriga, revisjonikomisjoniga, Riigi Tugiteenuste Keskusega, Maksu-ja Tolliametiga;
- konsolideeritud majandusaasta aruande koostamisel osalemine.

Nõuded kandidaadile
- majandusalane kõrgharidus ja vähemalt 2-aastane erialane töökogemus avalikus sektoris;
- oskus rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
- algatusvõime ja tahe ellu viia muudatusi;
- eesti keele valdamine C2 tasemel;
- hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
- pingetaluvus, täpsus, initsiatiivikus, otsustus- ja vastutusvõime.

Kasuks tuleb
- eelnev töökogemus pearaamatupidajana;
- raamatupidamistarkvara PMen tundmine;
- dokumendihaldussüsteemi Delta tundmine.

Omalt poolt pakume
- huvitavat ning väljakutseid pakkuvat tähtajatut töösuhet;
- võimalust osaliselt töötada kodukontoris;
- puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri koos palgasooviga ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 17.09.2023 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee.

Täiendav info: Merle Sulaoja, tel 5919 7930, merle.sulaoja@polva.ee