Vallavalitsuse 30.08.2023 istungil

Eramu värvimise toetuse andmine
Põlva valla 2023. aasta eelarvest makstakse kolmele taotlejale eramu värvimise toetust kogusummas 430.26 eurot.

Sundvalduse seadmine
Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Põlva valla omandis olevale Ellaküla tee katastriüksusele maakaabelliini paigaldamiseks.

Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Põlva valla omandis olevale Vana-Remmelga katastriüksusele maakaabelliinide, alajaama, õhuliini masti ja masti toe paigaldamiseks.

Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Põlva valla omandis olevale Ratta tee 3 katastriüksusele maakaabelliini paigaldamiseks.

Riigihanke tulemused
Riigihankel "Lasteaed Mesimumm katuse rekonstrueerimine" tunnistati edukaks pakkumuseks Bestorkate Tartu OÜ pakkumus kui ainuke pakkumus maksumusega 12900,00 eurot ilma käibemaksuta (15480,00 eurot koos käibemaksuga).

Teate koostas:
Alina Poduškina
meediaspetsialist
Põlva Vallavalitsus