Volikogu 30.08.2023 istungil

Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks
Volikogu andis loa Põlva Haldusteenistusele korraldada riigihange "Põlva valla teede ja tänavate talihooldus 2023–2026" ning seoses sellega võtta eelarveaastateks 2023–2026 rahalisi kohustusi kuni 1 314 000 eurot.

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus