AS Põlva Vesi teade Karilatsi joogivee kohta

AS Põlva Vesi leidis tavapärase kontrolli käigus Karilatsi veevärgist coli-laadseid baktereid. Üksikute coli-laadsete bakterite puhul on terviseriski avaldumine vähetõenäoline. Kuna aga riskirühmi tuleb siiski ettevaatusprintsiibist lähtuvalt enam kaitsta, rakendatakse nende puhul tavapärasest rangemaid meetmeid. Praeguste proovide põhjal saame kinnitada, et tegemist ei ole enterokokkide ega E.coli bakteritega, mis võivad põhjustada kõhuvalu, kõhulahtisust, oksendamist, palavikku.

Kuni teostatakse torustike puhastust ja proovid kinnitavad vee ohutust soovitame:

  • Võimalusel kasutada pudelivett või enne kraanivee tarvitamist keeta seda vähemalt 10 minutit
  • Lisaks kätepesule kasutada ka desovahendit
  • Ka nõude pesemisel kasutada keedetud vett. Nõudepesumasinaga nõusid pestes tuleb eelistada pika ja kuuma temperatuuriga programmi.
  • Hammaste pesul tuleb kasutada pudelivett või eelnevalt läbikeedetud kraanivett. Nakatumine toimub vee alla neelamisel.
  • Pesu pesemisel on nakatumise oht väga madal. Ettevaatusabinõuna tasub pesu pärast pesemist ka üle triikida.
  • Haigestumist põhjustab saastunud vee alla neelamine, mistõttu on oluline vältida vee sattumist suhu. Kraanivett tohib kasutada enda pesemiseks juhul kui nahk on marrastusteta ja vigastusteta ning limaskestad on terved. Pikemat vannitamist hetkel siiski ei soovita. Kui nahk on vigastatud, siis soovitame pesemisel kasutada keedetud vett. Ohtu kõhuprobleemide tekkeks pesemisel ei ole, kuid saastunud vee kasutamine vigastatud nahal võib nahaprobleeme süvendada.
  • Toidu valmistamisel tasub vältida kraanivee kasutamist. Ohutuse tagamiseks tuleb ka toiduvalmistamisel kasutada eelnevalt läbikeedetud vett. Soovituslik on ka loomadele anda eelnevalt läbikeedetud kraanivett.
  • Kui kasutate elektriboilerit, tuleb see kõige pealt veest tühjendada. Edasi tuleb boiler vastavalt juhendile puhastada ja uuesti veega täita. Kuni veekvaliteedi normaliseerumiseni soovitame soojavee temperatuuri reguleerida 70oC peale.

Veevärgist võetakse kordusproov ning teavitatakse tulemustest esimesel võimalusel.