Volikogu 27.10.2023 istungil

Võeti vastu Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2026 muutmine. 

Teate koostas:
Alina Poduškina
meediaspetsialist
Põlva Vallavalitsus