Vallavalitsuse 31.10.2023 istungil

Katastriüksuste jagamine
Rosma külas Mäemetsa katastriüksus jagatakse kaheks katastriüksuseks: Mäemetsa, sihtotstarve maatulundusmaa; Teenurga, sihtotstarve maatulundusmaa.

Metste külas muudetakse katastriüksuste Helveetsia ja Jaani vahelist piiri.

Padari külas Oja katastriüksus jagatakse kaheks eraldiseisvaks katastriüksuseks: Oja, sihtotstarve maatulundusmaa ja Päikese, sihtotstarve maatulundusmaa.

Kauksi külas asuv Koolimaja katastriüksus jagatakse kolmeks eraldi katastriüksuseks: Koolimaja, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, Kooli tee L3, sihtotstarve transpordimaa ja Orava, sihtotstarve üldkasutatav maa.

Säässaare külas asuv Vallamaja katastriüksus jagatakse kaheks eraldi katastriüksuseks: Vallamaja, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa ja Tammiku, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa.

Mammaste külas asuvat Ratta tee 3 katastriüksus jagatakse kaheks eraldi katastriüksuseks: Ratta tee 3, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa ja Ratta tee, sihtotstarve transpordimaa 40%, üldkasutatav maa 60%.

Reservfondist raha eraldamine
Reservfondist eraldatakse 225 eurot Põlva Lasteaed Lepatriinu kulude hüvitamiseks perioodil 01.10.2023–31.10.2023.  

Enampakkumise tulemuste kinnitamine
Tunnistati Põlva vallas Mammaste külas Kuuse tee 6 asuvate korteriomandite Kuuse tee 6-1, Kuuse tee 6-2, Kuuse tee 6-5 ja Kuuse tee 6-7 võõrandamise enampakkumise parimaks pakkumuseks pakkumus summas 11 400 eurot.

Hajaasustuse programmi raames esitatud aruannete heakskiitmine ja toetuste maksmine
Kiideti heaks hajaasustuse programmi raames esitatud 7 projekti ja eraldatakse toetusi kogusummas 3009,41 eurot.

Sihtasutuse Tilsi Perekodu nõukogu liikmete tagasi kutsumine ja uute liikmete määramine
Alates 1. novembrist 2023 kutsutakse Sihtasutuse Tilsi Perekodu nõukogust tagasi Aare Kallas, uueks liikmeks määratakse Eve Salundi.

Teate koostas:
Alina Poduškina
meediaspetsialist
Põlva Vallavalitsus