Beebipidu

Beebipidu 2023. aasta I poolaastal (1. jaanuar kuni 30. juuni 2023)  sündinud lastele ja nende vanematele toimub 23. novembril 2023 kell 15 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

Kutsed peole on saadetud lapse rahvastikuregistrijärgsele aadressile.

Lisainfo:
Anneli Masen, 504 5530 
Klarica Topper, 5302 1668