Põlva vald osaleb Kagu-Eesti sotsiaalhoolekande toetusprogrammis

Sotsiaalkindlustusamet käivitas Kagu-Eesti sotsiaalhoolekande toetusprogrammi, et võimestada Põlva, Valga ja Võru maakonna omavalitsusi sotsiaalteenuseid strateegiliselt planeerima ja teenuste kättesaadavust parandama.

Toetusprogrammi eesmärgiks on toetada täisealiste sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamist ja innovaatiliste, inimkesksete ning kuluefektiivsete lahenduste väljatöötamist ja elluviimist.

Toetusprogramm koosneb mitmest etapist, millest oluline osa on sotsiaaltöö oskuste ja sotsiaalteenuste arendamise täienduskoolitusel. Üks etapp on ka igas omavalitsuses ühe sobiva sotsiaalteenuse väljaarendamine teenusedisaini põhimõttel. Lisaks tutvutakse Eesti sisestel õppereisidel sotsiaalvaldkonna heade praktikatega.

Toetusprogrammi lõppedes on omavalitsustel võimalus taotleda Euroopa sotsiaalfondi avatud taotlusvoorust rahastust kogusummas 1,5 miljonit, et ellu viia programmis disainitud sotsiaalteenuseid.

Toetusprogrammi lõpptähtpäev on 31. detsember 2024.

Üle aasta kestev programm on suunatud nii sotsiaalvaldkonna töötajatele kui ka laiemalt teistele kohaliku omavalitsuse (KOV) spetsialistidele ja koostööpartneritele. Programmi partner on MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor.