Vallavalitsuse 14.11.2023 istungil

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Pragi külas Mäe-Made katastriüksuse (katastritunnus 38501:002:0473, pindala 14,46 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Mäe-Made, sihtotstarve elamumaa; Põllu-Made, sihtotstarve maatulundusmaa ja Metsa-Made, sihtotstarve maatulundusmaa.

Projekteerimistingimuste andmine ja andmata jätmine
Lubati ilma detailplaneeringut koostamata üksikelamu püstitamine Ahja alevikus, Silla tn 9 katastriüksusele (katastritunnus 62201:001:1865) ja määrati projekteerimistingimused.
Keelduti projekteerimistingimuste andmisest tuulegeneraatori püstitamiseks Männi katastriüksusele (62201:001:1514) Rosma külas põhjusel, et projekteerimistingimuste taotlus ei vasta õigusaktist või ehitise asukohast tulenevatele avalik-õiguslikele kitsendustele.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Taevapark" tuli neli pakkumust, edukaks tunnistati OÜ Betoonkivi esitatud pakkumus maksumusega 673 870,22 eurot ilma käibemaksuta (808 644,26 eurot koos käibemaksuga 20%). Hanke eesmärk oli leida ehitustööde teostaja Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse hoone ümberehitustöödeks. Tööd on seotud katuseterrasside kasutusele võtmisega vaateplatvormi, kontserdiala ja välikohvikuna.

Põlva valla sõiduautode kasutusrendi hankele tuli samuti neli pakkumust, edukaks tunnistati ühispakkujate Aktsiaselts SEB Liising ja Ascar Tartu OÜ poolt esitatud pakkumus, kus kasutusrendi ühe kuu maksumuseks kaheksa sõiduki kohta on 1167,12 eurot ilma käibemaksuta (1423,89 eurot koos käibemaksuga 22%). Sõidukid on mõeldud sotsiaalteenuse (koduhooldusteenuse) osutamiseks.

Protokolliline otsus
Alates 01.01.2024 lisatakse Põlva Haldusteenistuse koosseisu juhiabi ametikoht.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus