Volikogu 14.03.2024 istungil

Istungi alguses hääletati päevakorrast välja Põlva valla 2024. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine.

Põlva valla haridusasutuste ümberkorraldamine
Toimus haridusasutuste ümberkorraldamise eelnõu teine lugemine.
Volikogu otsustas eelnõusse sisse viia hariduskomisjoni poolt esitatud muudatusettepanekud, mis sätestavad, et ümberkorraldatud Põlva Koolis jätkub Mooste, Vastse-Kuuste, Tilsi, Ahja ja Põlva tegevuskohtades õppe- ja kasvatustegevus I–III kooliastmes ning saata eelnõu Mooste Mõisakooli, Ahja Kooli, Vastse-Kuuste Kooli, Tilsi Põhikooli ja Põlva Kooli hoolekogudele ja õpilasesindustele arvamuse andmiseks. 

Põlva valla haridusasutuste ümberkorraldamine otsustatakse järgmisel korralisel vallavolikogu istungil 28. märtsil.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus