Vallavalitsuse 26.03.2024 istungil

Detailplaneeringu algatamine
Algatatakse Puskaru külas Tuule katastriüksuse detailplaneering eesmärgiga määrata krundi hoonestusala, ehitusõigus ning hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste võimalik asukoht.

Volituse andmine riigihanke korraldamiseks
SA Võrumaa Arenduskeskusele antakse volitus riigihanke "Elektriautode laadimistaristu ehitamine" korraldamiseks. Planeeritav riigihange on suunatud Kagu-Eesti omavalitsustele, mille raames leitakse Põlva Vallavalitsuse poolt valitud asukohtades elektriautode laadimisjaamade rajaja ja haldaja.

Reservfondist vahendite eraldamine
Reservfondist eraldatakse Põlva Käsipalliklubile toetust 3000 eurot Balti Liiga finaalvõistluse korraldamiseks.