Volikogu 28.03.2024 istungil

 

Põlva valla haridusasutuste ümberkorraldamine
Põlva valla koolid korraldatakse ümber järgmiselt: Mooste Mõisakool, Vastse-Kuuste Kool, Tilsi Põhikool ja Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool liidetakse Põlva Kooliga.  Põlva Kooli tegutsemiskohtades Moostes, Vastse-Kuustes, Tilsis, Ahjal ja Põlvas toimub õppe- ja kasvatustegevus I–III kooliastmes. 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Võeti vastu uus sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord. Seni kehtinud määruse vastuvõtmisest möödunud aja jooksul on Eestis toimunud kiire inflatsioon, ning tarbijahinnaindeks on suurenenud 43,3%. Kujunenud olukord on halvendanud madala sissetulekuga elanike toimetulekut ning seda silmas pidades on muudetud määrust toetuste tingimuste ja määrade osas.

Vallavara koormamine hoonestusõigusega
Volikogu otsustas seada tasuta hoonestusõigused Põlva valla omandis olevatele maaomanditele Põlvas, Moostes, Ahjal, Vastse-Kuustes ja Tilsis elektriautode laadimisjaamade ehitamiseks.

Komisjoni koosseisu muutmine
Põlva vallavolikogu laneeringukomisjoni koosseisust arvati välja Martin Ruus ja Marko Liblik ning uuteks liikmeteks kinnitati Keli Tubin ja Roomet Rattus.

Vara võõrandamine otsustuskorras
 Volikogu otsusel võõrandatakse 3360 m2 teealust maad  katastriüksusest Pärnaõie tänav T2 ca osaühingule Peetri Puit. Osaühingu Peetri Puit uue tootmishoone ehitusega tekib olukord, kus Põlva linnas Pärnaõie tänav T2 (62001:006:0058) jääb teenindama ainult ettevõtte siseseid kinnistuid ja tootmisüksusi ning kaotab mõtte avalikult kasutatava teena.

Esimesel lugemisel oli vallavara võõrandamise otsus, mis paneb enampakkumisele vana vallamaja Põlvas Mammastes Ratta teel, vallamaja Moostes, Kauksi koolimaja ja kortermaja Ahjal.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva vallavalitsus