Murdunud ja ohtlike puude eemaldamine Taevaskoja Emalättelt ja Neitsikoopa lähedal

Riigimetsa Majandamise Keskus hakkab Taevaskoja kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alalt Taevaskodade matkarajal koristama sinna raske lume ja tuultega murdunud ja rippesse vajunud puid ning oksi.

Emalätte juures eemaldab RMK koopale ja trepi juurde murdunud puud ja suuremad oksad, samuti kõrvaldatakse Neitsikoopa lähedal jõe kohal rippes mänd. Raidmed jäävad hajusalt lähedal asuva metsa alla.

Töid teeb arborist.

Taevaskoja KAH tööde ala asub Ahja jõe ürgoru Taevaskoja sihtkaitsevööndis, töid tehakse kooskõlastatult Keskkonnaametiga.

Tööd on plaanis teha enne 15. aprilli algavat pesitsusrahu.

Foto Taevaskoja küla FB lehelt