Põlva Vallavalitsus otsib Põlva Kooli direktorit

Põlva Vallavalitsus otsib avaliku konkursiga direktorit Põlva Koolile.

Põlva Kooli direktor lahendab esmapilgul võimatuna tunduva ülesande – juhib 1100 õpilase pingutust pakkuvate ja põnevust loovate õpiteede kulgemist, kaasab arendavale teekonnale 250 pädevat koolitöötajat ning väärtustab kooli 7 õppekoha edulugusid.

Edukas kandidaat on:
- Strateegiline mõtleja, kes suudab informatsiooni tegevusteks muuta
- kaasav otsustaja ja ühtsuse looja
- korrektne, täpne ja initsiatiivikas
- õpi- ja otsustusvõimeline ning suuteline keerulisi asju lihtsalt selgitama
- valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt
- varasema juhtimiskogemusega avaliku või erasektori asutuses

Sul on võimalus olla:
- Põlva Kooli arengu eestvedaja ja eduloo tutvustaja
- motiveeritud ja kompetentsete töötajate usaldusväärne liider ning inspireerija
- kaasaegse õpi- ja töökeskkonna arendaja ja looja
- aktiivne ja tunnustatud koostööpartner Põlva valla haridus-, noorsootöö ja kultuuriasutustele
- koolijuht Kagu-Eesti suurimas põhikoolis

Meie Pakume Sulle:
- Motiveerivat ning ajaga kaasas käivat töötasu ( vähemalt 2x õpetaja töötasu alamäär  )
- Põhipuhkust 56 päeva
- Ametiautot või isikliku sõiduauto kompensatsiooni
- Enesearengu- ja koolitusvõimalusi

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
1) avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
2) elulookirjeldus;
3) kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
4) essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat kirjeldab oma saavutusi juhina.

Dokumendid palume saata hiljemalt 05.05.2024 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee

 

Täiendav info:
Aigi Tiks
Põlva Vallavalitsus
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
aigi.tiks@polva.ee
5281613