Vallavolikogu 18.04.2024 istungil

Vara võõrandamine
Otsustati võõrandada avaliku enampakkumise korras lihtoksjonil Põlva valla omandis olevad järgmised kinnistud:
Ratta tee 3, Mammaste külas (katastriüksuse tunnus 62201:001:2030), alghinnaga 125 000 eurot; Vallamaja ja Tammiku kinnistud Säässaare külas (katastriüksuse tunnused 62201:001:2032 ja 62201:001:2033) alghinnaga 95 000 eurot;  Allika tn 19, Ahja alevikus (katastriüksuse tunnus 11701:003:0061) alghinnaga 60 000 eurot.

Põlva valla 2024. aasta esimene lisaeelarve
Selle aasta esimene lisaeelarve on põhjustatud Põlva kultuurikeskuse Taevapargi ehitustööde kallinemise ja ümberprojekteerimisega. Lisanduvate ehitustööde maksumuse katmiseks vähendatakse teiste kultuurikeskusega seotud ehitusprojektide eelarvet.

Meierei kinnistul vara kasutamise kord
Tilsi külas asuv Meierei kinnistu on jagatud kaheks korteriomandiks, millest ühe omanik on eraisik ja teise omanik on Põlva vald. Kehtestati Meierei kinnistul vara kasutuskord, et tagada korteriomandite kasutamisel vajalike olemasolevate kõrvalhoonete kasutamine või uute rajamine.

Arvamuse andmine keskkonnaloa taotlusele
Nõustuti Kurgsoo III turbatootmisala keskkonnaloa andmisega järgmistel tingimustel:
määratletakse leevendusmeetmed rohevõrgustiku toimivuse pidevaks tagamiseks, puude ja võsa raie kuivendussüsteemide korrastamiseks peab toimuma väljaspool lindude pesitsusperioodi (raierahu periood 01.04–31.07) ning vääriselupaigale lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (v.a eesvoolud).

Põlva Kooli põhimääruse muutmine
Seoses Põlva valla koolide ümberkorraldamisega liitmise teel muudeti Põlva Kooli põhimääruse § 3 (kooli asukoht ja tegutsemiskohad). Põlva Kooliga liidetakse Mooste Mõisakool, Vastse-Kuuste Kool, Tilsi Põhikool ja Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool.
Tegevust jätkab Põlva Kool, mille kolmele tegutsemiskohale lisanduvad tegutsemiskohad Moostes ja Vastse-Kuustes ja Tilsis ja Ahjal.

Tunnistati kehtetuks tegevust lõpetavate Mooste Mõisakooli, Vastse-Kuuste Kooli, Tilsi Põhikooli ja Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli põhimäärused.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus