Kaitseväe õppus Mooste piirkonnas

22.-25. aprillil toimub Kaitseväe 2. jalaväebrigaadi allüksuste väljaõpe Moostes ja selle ümbruses.

Väljaõppe läbiviimisel kasutatakse ka imitatsioonivahendeid, mille kasutamisel järgitakse rangelt ohutustehnika eeskirju. Imitatsioonivahendeid kasutatakse ajavahemikul 07.00–21.00.

Õppuste raames ei saa alati välistada ka kahjusid, mis võivad tekkida harjutuste raames.
Kui õnnetu juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada kellegi eraomand: auto, tee, põld, mets, aed vms, siis palume viivitamatult fikseerida vahejuhtum ning võtta ühendust diviisi 2. jalaväebrigaadi operatiivkorrapidajaga kontaktnumbril +372 717 5499.