Vallavalitsuse 07.05.2024 istungil

Projekteerimistingimuste määramine
Lubatakse ilma detailplaneeringut koostamata Põlva linnas Jaama tn 45 katastriüksusele püstitada abihoone ning määrati projekteerimistingimused.

Kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine
Kogukondliku arendustegevuse toetuse esimesse taotlusvooru esitati kaks projekti, millele antakse toetust kogusummas  3122.23 eurot.

Reservfondist vahendite eraldamine
Reservfondist eraldatakse 7 028 eurot Põlva Haldusteenistusele Põlva järve purskkaevu toitekaablite paigalduseks ja saare valgustuse elektritoidete ühenduste parandustöödeks.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus