Vallavalitsuse 21.05.2024 istungil

Tegevusluba noorte projektlaagri korraldamiseks
MTÜ-le Võimlemisklubi "Rütmika" väljastatakse tegevusluba noorte projektlaagri korraldamiseks Põlva Spordikoolis ja Põlva Koolis ajavahemikul 13.–18.06.2024.

Reservfondist raha eraldamine
Eraldatakse reservfondist 11 106,90 eurot Vana-Koiola hooldekodu vihmaveerennide paigaldamiseks ja 592,61 eurot projekti "Eterniidijäätmete kogumise korraldamine Põlva vallas" omafinantseeringu katteks.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Hankel  „Eterniidijäätmete kogumise korraldamine Põlva vallas" tunnistati edukaks Eesti Keskkonnateenused AS pakkumus maksumusega 93,95 eurot/tonn ilma käibemaksuta (114,62 eurot koos käibemaksuga).

Sundvalduse seadmine
Seati sundvaldused aktsiaseltsi PÕLVA VESI kasuks Põlva vallas Vastse-Kuuste alevikus eraomandis olevatel katastriüksustel maa-aladel vee- ja kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele "Põlva valla kohalike teede pindamine" tuli kolm pakkumust ja edukaks tunnistati Verston OÜ pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus maksumusega 32 786,00 eurot ilma käibemaksuta (39 998,92 eurot koos käibemaksuga).

Kinnitati Põlva Keskraamatukogu ja selle haruraamatukogude suvised lahtiolekuajad perioodil 01.06.2024–31.08.2024.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus