Kaevetööd Mammaste piirkonnas

AS Põlva Vesi annab teada kaevetöödest Mammaste piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustöödel.
 
Nädalal 25.10 – 29.10.2021 toimuvad kaevetööd:
1. Tehnika tee piirkonnas (Tehnika tee 2, 4 ,3/1);
2. Vana-Tartu tee piirkonnas (Kuuri tee 2, Vana-Tartu tee 7, Kiuma tee 2 ja 6).