Kevad ja koolilõpetajad

Kevad on igal aastal eriline aeg noortele, kes valmistuvad lõpetama põhikooli või gümnaasiumit. Põhikooli lõpetajatele toob tänavune kevad taas kaasa erilised tingimused lõputunnistuse saamisel. Vabariigi Valitsus otsustas 07.04.2022, et ka sel aastal, sarnaselt kahe eelneva pandeemiast mõjutatud õppeaastaga, seotakse põhikooli lõpetamine lahti lõpueksamite tulemustest.

Põhikooli lõpueksamid on sel õppeaastal küll kohustuslikud, kuid eksamitulemused ei ole põhikooli lõpetamise otsuse tegemise aluseks. Ühtsete põhikooli lõpueksamite ja põhikooli koolieksamite hindamistulemused märgitakse lõputunnistusele protsendina maksimaalsest tulemusest.

Põlva Vallavalitsus tunnustab sarnaselt eelnevate aastatega edukaid õpilasi - põhikooli kiitusega lõpetajaid ning gümnaasiumi hõbe- või kuldmedaliga lõpetajaid - rahalise preemiaga. Tunnustus määratakse koolilõpetajatele, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald.

Ettepanek preemia andmiseks tuleb esitada Põlva Vallavalitsusele hiljemalt põhikooli või gümnaasiumi lõpetamise aasta 1. juunil.

Ettepaneku preemia andmiseks esitab haridusasutus, kui tunnustatav õpilane õpib Põlva vallas asuvas koolis. Väljaspool Põlva valda asuvas koolis õppiva õpilase kohta esitab ettepaneku õpilane või alaealise isiku puhul tema seaduslik esindaja.

Lisainfo:
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
aigi.tiks@polva.ee
799 9490