Kriisivalmiduse teabepäev korteriühistutele

Uuringud näitavad, et kortermajade elanikud on kõige haavatavam inimeste grupp ulatuslike elektri-, kütte-, vee- ja sidekatkestuste korral. Lisaks on esile kerkinud uued ohud Ukraina sõja taustal.

Korteriühistutel on väga suur, aga seni piisavalt kasutamata potentsiaal kriisivalmiduse parandamisel, mistõttu Päästeamet koos Põlva vallavalitsuse ja Eesti Korteriühistute Liiduga korraldab

28. novembril algusega kell 18:00 Himmaste külakeskuses kriisiteemalise teabepäeva korteriühistute juhatustele ja haldusettevõtetele.

Ürituse kestus kaks tundi, teemadeks KOV ülevaade enda kriisivalmidusest ja -koostööst ning Päästeameti soovitused kortermajade elanike ja korteriühistute kriisikindluse ja hädaolukorraks valmisoleku parandamiseks.

Päästeameti poolt loositakse koolitusel osalejate vahel välja ühe inimese ühe nädala Tactical Foods toiduvaru.

Lisainfo ja registreerumine: Riivo Mölter, tel  5347 9787, Riivo.Molter@rescue.ee

PÄÄSTEAMET