Otsime arendusspetsialisti

Põlva Vallavalitsus otsib oma meeskonda ARENDUSSPETSIALISTI
Ametikoha eesmärk on valla põhiliste strateegiliste arengusuundade väljatöötamine, valla arengukava koostamise ja täiendamise koordineerimine, erinevate projektide kaudu valla arendamine ning partnerite kaasamine.

Põhilised tööülesanded
- arengukavast tulenevate ülesannete täitmine;
- siseriiklikest ja rahvusvahelistest fondidest rahastamisvõimaluste taotlemine ja elluviimine;
- valla ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine;
- siseriiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemine.

Nõuded kandidaadile
- kõrgharidus või vähemalt 2-aastane eelnev töökogemus ametikoha töövaldkonnas;
- projektide koostamise ja juhtimise kogemus;
- kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
- Euroopa Liidu struktuurifondide ja Eesti siseriiklike toetusskeemide tundmine;
- eesti keele valdamine kõrgtasemel ning hea inglise keele oskus;
- hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
- pingetaluvus, täpsus, initsiatiivikus, otsustus- ja vastutusvõime;
- B-kategooria juhiload.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus sarnasel ametikohal.

Omalt poolt pakume
- võimalust osaliselt töötada kodukontoris;
- vaheldusrikast tööd, palju suhtlemist erinevate inimestega ning toetavaid kolleege.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 28.02.2023 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee.

Täiendav info: Anu Olesk, tel 51930549, anu.olesk@polva.ee