Otsime ehitusspetsialisti

Põlva Vallavalitsus otsib oma meeskonda EHITUSSPETSIALISTI, kes koordineerib valla taristuga seotud ehitustegevust ja teostab sellele järelevalvet.

Peamised tööülesanded:
- valla taristuga seotud ehitusprotsesside juhtimine;
- ehitiste ehituslikke tingimusi täpsustavate lisatingimuste ja projekteerimistingimuste koostamine;
- ehitusteatiste, ehituslubade, kasutuslubade, kasutusteatiste ja muude ehitisregistri- ja ehitusdokumentide väljastamine;
- ehitisregistrisse andmete sisestamine vastavalt seadusandlusele;
- planeerimis- ja ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine, menetlemine ja kooskõlastamine;
- tänavavalgustuse väljaehitamise korraldamine;
- töövaldkonnaalaste riigihangete dokumentide ettevalmistamine ja lähteülesannete koostamine;
- alla lihthanke piirmäära jäävate hankemenetluste läbiviimine.

Ootused kandidaadile:
- erialane kõrg- või keskeri haridus;
- valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
- erialaste arvutiprogrammide kasutamise oskus;
- haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
- väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
- koostöövalmidus, kohusetunne, korrektsus, otsustus- ja vastutusvõime;
- eesti keele valdamine kõrgtasemel ning soovituslikult ühe võõrkeele oskus;
- autojuhilubade olemasolu.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus sarnasel ametikohal.

Omalt poolt pakume:
-vaheldusrikast tööd, palju suhtlemist erinevate inimestega ning toetavaid kolleege

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 17.01.2023 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee .

Täiendav info Mihkel Kala, mihkel.kala@polva.ee,  tel  5199 2133.