Otsime juhatajat Põlva Päevakeskusele

Põlva Päevakeskus on Põlva valla eakatele ja puuetega inimestele toetavaid sotsiaalteenuseid, koolitusi ning huvitegevust pakkuv asutus.

Põhilised tööülesanded:
- päevakeskuse töö ja tegevuste planeerimine ning arendamine;
- sotsiaalteenuste (sh koduteenuste) ja erinevate tugiteenuste korraldamine;
- eelarve planeerimine ning sihipärane ja otstarbekas kasutamine;
- võimaluste loomine sotsiaalseks suhtlemiseks, huvi- ja ühistegevuse korraldamiseks;

Ootused kandidaadile
- kõrgharidus ja/või vähemalt 2-aastane töökogemus ametikoha töövaldkonnas;
- tööks vajalike õigusaktide tundmine;
- hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
- algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
- hea arvuti kasutamise oskus
- eesti keele valdamine kõrgtasemel ning soovituslikult ühe võõrkeele oskus;
- autojuhilubade olemasolu.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus sotsiaalvaldkonnas ja juhtimiskogemus.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 02.04.2024 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee.

Töökuulutus Töötukassas

Täiendav info:
Jüri Kõre
sotsiaalosakonna juhataja
tel 5884 4140
juri.kore@polva.ee