Põlva valla tunnustuste kandidaate saab esitada 15. detsembrini

15. detsembriks ootab Põlva vallavalitsus kandidaate 2023. aasta Põlva valla aukodaniku, „Aasta tegu", „Aasta vabatahtliku" ja kultuuripreemia tunnustustele.

Põlva valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju eest, mis on positiivselt mõjutanud Põlva valla arengut ja tuntust.

Tunnustusega "Aasta tegu" väärtustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta jooksul.

Tunnustusega "Aasta vabatahtlik" avaldatakse austust ja tänu inimesele, kes vabatahtlikult panustab ühiskonna arengusse.

Kultuuripreemia antakse Põlva vallas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik, väljapaistva tegevuse eest kultuuri- või spordivaldkonnas. Kultuuripreemia antakse:
-kultuurivaldkonnas kultuuri-, hariduse-, teaduse- või loomingu alal;
-spordivaldkonnas spordi-, tervisedenduse või sportlike eluviiside propageerimise alal.

Ettepanekuid saab teha igaüks ja need tuleb esitada koos põhjendusega e-posti aadressile info@polva.ee

Ettepaneku esitamise vorm on kättesaadav valla kodulehel https://www.polva.ee/blanketid

Põhjalikumat infot saab lugeda valla kodulehelt https://www.polva.ee/tunnustamine