Põlva Vallavalitsus otsib Põlva Päevakeskusesse juhatajat

Põlva Vallavalitsus otsib juhatajat Põlva Päevakeskusele.
Kandideerimistähtaeg on 22.11.2022

Põhilised tööülesanded:
- päevakeskuse töö ja tegevuste planeerimine ja arendamine;
- sotsiaalteenuste (sh koduhoolduse) ja erinevate tugiteenuste korraldamine;
- eelarve planeerimine ning sihipärane ja otstarbekas kasutamine;
- eakatele ja puuetega inimestele võimaluste loomine huvi- ja ühistegevuse korraldamiseks;

Ootused kandidaadile
- sotsiaaltööalane või sellele lähedane  haridus või vähemalt 2-aastane töökogemus ametikoha töövaldkonnas;
- tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide tundmine;
- haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ning vormistamise oskus;
- hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
- algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, empaatiavõime, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
- korrektne eesti keele oskus ning soovituslikult võimekus suhelda ühes võõrkeeles
- autojuhilubade olemasolu.

Kasuks tuleb eelnev juhtimise kogemus.

Omalt poolt pakume
- mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
-  võimalust eneseteostamiseks ja panustamiseks sotsiaalhoolekande arengusse.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 22.11.2022 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee.

Täiendav info: Sotsiaalosakonna juhataja Jüri Kõre, tel 5884 4140, juri.kore@polva.ee