Põlva Vallavalitsus otsib Põlva valla Noorsootöö Keskusele juhatajat

Põlva Vallavalitsus otsib Põlva valla Noorsootöö Keskusele juhatajat (ajutiselt äraoleva töötaja asendaja).

Põlva valla Noorsootöö Keskus on Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus, mis asub aadressil Kesk 15, Põlva linn, Põlva vald. Keskusel on viis tegevuskohta, mis asuvad Ahjal, Moostes, Tilsis, Vastse-Kuustes ja Põlvas. Juhataja tegutseb vastavalt asutuse põhimäärusele ja vastutab  asutuse igapäevase töö korraldamise eest.

Keskuse tegevuse eesmärk on luua noortele loovust toetav, turvaline ja kaasav arengukeskkond ning võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ja suunata noori olema ühiskondlikult aktiivne. Keskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel – on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele ja teadmistele.

Juhataja peamised tööülesanded on:

 • Põlva vallas heatasemelise noorsootöö teenuse korraldamine ning valdkonna teavitus- ja turundusalane tegevus;
 • keskuse organisatsioonikultuuri kaasajastamine;
 • valdkonnaga seotud projektitegevuse korraldamine ja juhtimine;
 • koostöö korraldamine valla hallatavate asutustega ja valdkonnaga seotud organisatsioonidega.

Kandideerimise eelduseks on:

 • kõrgharidus;
 • juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, töökeskkonna kujundamise, personalijuhtimise ja ressursside juhtimise valdkonnas

Edukas kandidaat on:

 • vastutustundlik, korrektne ja täpne;
 • väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega;
 • noorsootööalase ja/või pedagoogilise töökogemusega;
 • loov ja initsiatiivikas;
 • valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 • avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat esitab visiooni - Põlva valla Noorsootöö Keskuse edulugu.

Dokumendid palume saata hiljemalt 24.05.2022 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee. Tööle asumise aeg 1. juuli 2022.

Täiendav info: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aigi Tiks, aigi.tiks@polva.ee, 799 9490