Vallavalitsuse 10.05.2023 istungil

Toetuste andmine
Eraldatakse kogukondliku arendustegevuse toetust kaheksale taotlejale kokku summas 23 131.80 eurot.
Eraldatakse hariduse-, kultuuri-, noorsootöö- ning spordiprojektidele toetust kokku 13 500 eurot 30-le projektile.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Himmaste külas Tööstuse tee 7 katastriüksuse (pindala 111794 m², sihtotstarve tootmismaa) jagamisega järgmiselt: Tööstuse tee 7, sihtotstarve tootmismaa ja Lao tee 4, sihtotstarve maatulundusmaa.

Teate koostas:
Alina Poduškina
meediaspetsialist
Põlva Vallavalitsus