Vallavalitsuse 14.05.2024 istungil

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine
Antakse andeka noore toetust 17 õppurile kokku summas 6800 eurot. Toetust antakse osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel ja rahvuskoondises.

Hariduse-, kultuuri-, noorsootöö- ning spordiprojektidele toetuse andmine
Kultuurikomisjoni poolt esitatud ettepanekute alusel antakse projektitoetust 17 projektile (10 kultuuri-, 4 noorsootöö- ja 3 spordiprojekti) kogusummas 10 000 eurot.  

Projekteerimistingimuste andmine
Algatatakse avalik menetlus projekteerimistingimuste andmiseks Aarna külas Pilve katastriüksusele (62201:001:1912) biogaasijaama, Villuniidu katastriüksusele (62201:001:1910) digestaadi hoidla ja Kase katastriüksusele (61901:002:0561) kaalumaja rajamiseks.

Katastriüksuste jagamine
Jagatakse Põlva valla omandis olevad katastriüksused järgmiselt:
- Kauksi külas Koolimaja katastriüksus (katastritunnus 62201:001:2036, pindala 34180,0 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) järgmiselt: Koolimaja, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, ning Staadioni, sihtotstarve üldkasutatav maa.
- Rasina külas Vana-Remmelga katastriüksus (katastritunnus 47301:001:0166, pindala 12909,0 m², sihtotstarve elamumaa 100%) järgmiselt: Vana-Remmelga, sihtotstarve elamumaa, ning Palli, sihtotstarve üldkasutatav maa.
- Põlva linnas Johannes Käisi tänav T2 katastriüksus (katastritunnus 62001:001:0052, pindala 8619,0 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) järgmiselt: Johannes Käisi tänav T2, sihtotstarve transpordimaa, ning Johannes Käisi tänav T3, sihtotstarve transpordimaa.
- Põlva linnas Pärnaõie tänav T2 katastriüksus (katastritunnus 62001:006:0058, pindala 5481,0 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) järgmiselt: Pärnaõie tänav T2, sihtotstarve transpordimaa, ning Pärnaõie tänav T3, sihtotstarve transpordimaa.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus