Vallavalitsuse 20.09.2022 istungil

PARANDATUD!

Projekteerimistingimuste määramine
Lubati ilma detailplaneeringut koostamata püstitada suvila Põlva vallas, Mammaste külas Roosi tee 1 katastriüksusele (katastritunnus 61901:001:0197) ja määrati projekteerimistingimused.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Suurmetsa külas Arna katastriüksuse (katastritunnusega 47301:001:0241, pindala 17,29 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega ning määrati uutele moodustatavale katastriüksustele aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt: Arna, sihtotstarve elamumaa ja Arnapõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks

Korraldatakse elektrooniline enampakkumine Põlva vallale kuuluvate järgmiste kinnistute võõrandamiseks:

1. Põlva vallas Vastse-Kuuste alevikus korteriomand asukohaga Jaama 19-4 (registriosa nr 2663038, katastritunnus 87201:003:0097, üldpind 28,6 m²) alghinnaga 100 eurot;

2. Põlva vallas Tilsi külas kinnisasja 2352/2333 mõtteline osa asukohaga Meierei (registriosa nr. 2165038, katastritunnus 38501:003:0093, eriomandi ese mitteeluruum nr 2 üldpind 235,2 m²) alghinnaga 5000 eurot.

Uus enampakkumine korraldatakse ka sõiduauto MITSUBISHI I-MIEV registreerimismärgiga 088BGX võõrandamiseks alghinnaga 500 eurot.

Enampakkumiste teated avaldatakse vähemalt 14 päeva enne enampakkumist Põlva valla kodulehel www.polva.ee.

Hinnakirja kehtestamine
Kehtestati Põlva Spordikooli hallatavates spordihoonetes osutatavate teenuste hinnakiri. Muudeti ka saunade lahtiolekuaegasid Põlva Spordikeskuses, Uus tn 3. Varasema kella 14 asemel on saunad kasutatavad tööpäeviti alates kella 17.00st.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Lina tänava koolimaja osalise rekonstrueerimise projekteerimine" (viitenumber 253547) tuli õigeaegselt kaheksa pakkumust. Edukaks tunnistati P.P. Projekt OÜ esitatud pakkumus maksumusega 54 136,10 eurot ilma käibemaksuta (64 963,32 eurot koos käibemaksuga).

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus