Vallavalitsuse 21.06.2022 istungil

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Lõpetati Põlva linnas Pärnaõie tänava ja Vabriku tänava vahelise ala detailplaneeringu koostamine.

Riigihanke komisjoni moodustamine
Moodustati komisjon riigihanke „Põlva nutitee" pakkumuste hindamiseks.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele "Põlva Kultuuri‐ ja Huvikeskuse hoone auditi teostamine" tuli kaks pakkumust. Edukaks tunnistati GECC Projekt OÜ pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 15 000 eurot ilma km-ta (18 000 eurot koos km-ga).

Hajaasustuse programmi toetuse eraldamine
Hindamise pingerea alusel eraldati 2022. aasta hajaasustuse programmi toetust 48le taotlejale. Kokku esitati tähtaegselt 76 taotlust.

Toetuse andmine
Eraldati andeka noore toetust 400 eurot osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel.

Vallavara tasuta kasutamise tähtaja pikendamine
Kolme küla – Jaanimõisa, Säkna ja Suurmetsa kooskäimiskohaks anti tasuta kasutada Põlva vallale kuuluv korteriomand asukohaga Jaanimõisa küla Kuldvitsa-4 perioodil kuni 31.01.2032.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus