« Tagasi

Vallavalitsuse 21.11.2023 istungil

Sundvalduse seadmine
Tee avalikuks kasutamiseks seati tähtajatud tasuta sundvaldused Põlva valla kasuks Vastse-Kuuste alevikus asuvale Vahtra katastriüksustele ca 1730 m2 ulatuses ja Taevaskoja külas asuvale Aiandi katastriüksusele 8080 m² ulatuses.

Projekteerimistingimuste määramine
Määrati projekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks Karilatsi külas Kopra katastriüksusele (katastritunnus 87202:001:0012, sihtotstarbeta maa 100%, suurusega 13 956 m²).

Aukirjaga tunnustamine
Otsustati tunnustada Põlva valla aukirja ja vapimärgiga Põlva Linna Puhkpilliorkestri kauaaegset dirigenti Peeter Änilast (Änilane).

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus