Vallavalitsuse 30.04.2024 istungil

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Logina külas Murulaane katastriüksuse (katastritunnus 87201:001:0464, pindala 36,99 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Murulaane, sihtotstarve maatulundusmaa ja Laanepõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Reservfondist vahendite eraldamine
Eraldada reservfondist 9 533 eurot Põlva valla vara- ja vastutuskindlustuseks.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele "Põlva Vallavalitsus vara- ja vastutuskindlustus" tuli kaks pakkumust ning edukaks pakkumuseks kinnitati Akciné draudimo bendrové "Gjensidige" Eesti filiaal, kindlustusmakse pakkumus 21 688 eurot kui kõige soodsam pakkumus.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus