Volikogu 21.04.2022 istungil

Arne Tilk andis infot kohtumistest Keskkonnateenused AS esindajatega.

Võeti vastu jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord.

Vallavalitsusele anti luba korraldada riigihange "Põlva valla suusaradade hooldus 2022–2024" ning seoses sellega võtta eelarveaastateks rahalisi kohustusi kuni 70 000 eurot.

Võeti vastu volikogu avaldus:

Põlva Vallavolikogu mõistab resoluutselt hukka Vene Föderatsiooni vägede sissetungi ja kogu riiki hõlmava eriti jõhkra sõjategevuse suveräänse Ukraina riigi ja rahva vastu. Põlva Vallavolikogu peab vajalikuks anda selge signaali nii oma kogukonnale kui senistele koostööpartneritele, et 21. sajandil pole vägivaldsete meetodite rakendamine rahvusvahelises suhtluses vastuvõetav, sõjategevusest kannatanud ohvrid vajavad toetamist ning agressiooni algatanud riigi võimuorganitega pole võimalik koostööd ega ametialast läbikäimist jätkata.

Volikogu annab suunise vallavalitsusele lõpetada kõik koostöölepingud, mis on sõlmitud Põlva valla ja Vene Föderatsiooni ametiasutuste vahel.

Volikogu teeb ettepaneku vallavalitsusele eraldada eelarvest rahalisi vahendeid vastavalt Ukraina sõprusomavalitsuse Kulikivka administratsiooni elanike vajadustele põhimõttel 1 euro iga Põlva valla elaniku kohta, s.o 13 418 eurot.