Seoses Himma küla veetorustike rekonstrueerimistöödega toimub veekatkestus  esmaspäeval 1. veebruaril  ajavahemikus 10:00-17:00 ja kolmapäeval, 3. veebruaril ajavahemikus...

Veekatkestus Himma külas

Seoses Himma küla veetorustike rekonstrueerimistöödega toimub veekatkestus  esmaspäeval 1. veebruaril  ajavahemikus 10:00-17:00 ja kolmapäeval, 3. veebruaril ajavahemikus...

Põlva vald allkirjastab Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 koostöölepingu neljapäeval, 28. jaanuaril kell 20.15 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse ees. Tartu 2024 koostöölepingu allkirjastavad...

Põlva kultuuriaasta 2021 algab Euroopa kultuuripealinna vaimus

Põlva vald allkirjastab Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 koostöölepingu neljapäeval, 28. jaanuaril kell 20.15 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse ees. Tartu 2024 koostöölepingu allkirjastavad...

Detailplaneeringu kehtestamine Kehtestati Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneering.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli rajada alale psüühilise...

Vallavalitsuse 27.01.2021 istungilt

Detailplaneeringu kehtestamine Kehtestati Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneering.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli rajada alale psüühilise...

Põlva valla kaasavasse eelarvesse sai esitada ettepanekuid 10. – 25. jaanuarini. Esitati 13 ideed 13 erinevalt isikult ja/või organisatsioonilt. Aktiivsete kogukonna ühendustena ei jätnud...

2021. aasta kaasavasse eelarvesse esitati kolmteist ettepanekut

Põlva valla kaasavasse eelarvesse sai esitada ettepanekuid 10. – 25. jaanuarini. Esitati 13 ideed 13 erinevalt isikult ja/või organisatsioonilt. Aktiivsete kogukonna ühendustena ei jätnud...

Põlva Kooli Lina 21 õppehoone infokoosolek toimub elektrooniliselt esmaspäeval, 1. veebruaril kell 18 TEAMSi veebikeskkonnas. Koosolekul antakse ülevaade Lina 21 ja lähiala planeeringust...

Lina 21 õppehoone infokoosolek

Põlva Kooli Lina 21 õppehoone infokoosolek toimub elektrooniliselt esmaspäeval, 1. veebruaril kell 18 TEAMSi veebikeskkonnas. Koosolekul antakse ülevaade Lina 21 ja lähiala planeeringust...

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. jaanuaril 2021 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis . Istungi päevakord ja eelnõud

Vallavolikogu istung 28.01.2021 (istungi toimumise asukoht on muutunud)

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. jaanuaril 2021 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis . Istungi päevakord ja eelnõud

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate järgmiste kinnisasjade müümiseks: Ohaka, Kärsa küla; Nurga, Uibujärve küla. Pakkumiste...

Maa-ameti pakkumine piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate järgmiste kinnisasjade müümiseks: Ohaka, Kärsa küla; Nurga, Uibujärve küla. Pakkumiste...

Sundvalduse seadmine Seati tähtajatu sundvaldus Tilsi keskus 8 katastriüksusele kogu ulatuses laste mänguväljaku omamiseks ja majandamiseks. Isikliku kasutusõiguse seadmine Seati...

Vallavalitsuse 20.01.2021 istungil

Sundvalduse seadmine Seati tähtajatu sundvaldus Tilsi keskus 8 katastriüksusele kogu ulatuses laste mänguväljaku omamiseks ja majandamiseks. Isikliku kasutusõiguse seadmine Seati...

13.–14. augustil 2021 saame kokku XXII rahvamuusikatöötluste festivalil Mooste Elohelü. Selle aasta võistluskontserdil selgitatakse välja parim unelaulutöötlus, mis pälvib festivali Grand...

Festival Mooste Elohelü kutsub muusikuid registreeruma

13.–14. augustil 2021 saame kokku XXII rahvamuusikatöötluste festivalil Mooste Elohelü. Selle aasta võistluskontserdil selgitatakse välja parim unelaulutöötlus, mis pälvib festivali Grand...

Sihtasutus Mooste Mõis otsib tegevjuhti. Kandideerimisel tuleb kasuks kultuuri- või turismivaldkonna tundmine ja turunduskogemus. Kandideerimiseks saada CV koos motivatsioonikirja (A4) ja...

Sihtasutus Mooste Mõis otsib tegevjuhti

Sihtasutus Mooste Mõis otsib tegevjuhti. Kandideerimisel tuleb kasuks kultuuri- või turismivaldkonna tundmine ja turunduskogemus. Kandideerimiseks saada CV koos motivatsioonikirja (A4) ja...

Puudega lapse hooldajatoetuse määra kehtestamine Puudega lapse kohta makstava hooldajatoetuse määraks ühes kalendrikuus kehtestati osalise hooldusvajaduse korral 60 eurot ja pideva...

Vallavalitsuse 13.01.2021 istungilt

Puudega lapse hooldajatoetuse määra kehtestamine Puudega lapse kohta makstava hooldajatoetuse määraks ühes kalendrikuus kehtestati osalise hooldusvajaduse korral 60 eurot ja pideva...

Muutunud on teede talihoolduse tegija Vastse-Kuuste, Vooreküla, Karilatsi, Valgemetsa, Koorvere, Aarna, Kiuma, Tännassilma, Puntaru ja Hatiku piirkonnas. Töid teostab Hainer Kaine, tel...

Teede talihooldus Vastse-Kuuste, Vooreküla, Karilatsi, Valgemetsa, Koorvere, Aarna, Kiuma, Tännassilma, Puntaru ja Hatiku piirkonnas

Muutunud on teede talihoolduse tegija Vastse-Kuuste, Vooreküla, Karilatsi, Valgemetsa, Koorvere, Aarna, Kiuma, Tännassilma, Puntaru ja Hatiku piirkonnas. Töid teostab Hainer Kaine, tel...

Põlva Vallavalitsus teatab, et hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 1. veebruarist ning taotluste esitamise tähtpäev 1. aprill 2021. Programm on suunatud kõigi Eesti maakondade...

1. veebruaril avaneb hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor

Põlva Vallavalitsus teatab, et hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 1. veebruarist ning taotluste esitamise tähtpäev 1. aprill 2021. Programm on suunatud kõigi Eesti maakondade...

Põlva Vallavalitsus algatas 06.01.2020. a korraldusega nr 2-3/1 Põlva linnas Piiri tn 22 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata...

Põlva linnas Piiri tn 22 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Põlva Vallavalitsus algatas 06.01.2020. a korraldusega nr 2-3/1 Põlva linnas Piiri tn 22 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata...

Ajavahemikul 18.-22.01.2021 toimub Mooste asula lähistel peamiselt riigimetsa aladel Kuperjanovi jalaväepataljoni õppus. Väljaõppe läbiviimisel kasutatakse imitatsioonivahendeid ajavahemikul...

Teavitus riigikaitselisest õppusest

Ajavahemikul 18.-22.01.2021 toimub Mooste asula lähistel peamiselt riigimetsa aladel Kuperjanovi jalaväepataljoni õppus. Väljaõppe läbiviimisel kasutatakse imitatsioonivahendeid ajavahemikul...

Vanemlusprogramm "Imelised aastad" alustab koolitusega Vastse-Kuuste lasteaias Kaari  27. jaanuaril kell 18. Koolitus kestab 2 tundi, kohapeal on lapsehoid ja ka väike eine.  Koolitus...

Vanemlusprogramm "imelised aastad" alustab 27. jaanuaril

Vanemlusprogramm "Imelised aastad" alustab koolitusega Vastse-Kuuste lasteaias Kaari  27. jaanuaril kell 18. Koolitus kestab 2 tundi, kohapeal on lapsehoid ja ka väike eine.  Koolitus...

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu tervisekomisjon jagas sel aastal tunnustused järgmiselt: Põlvamaa tervisetegu 2020 on Põlva Spordikeskuse ujula renoveerimine. Terviseteo auhinnale olid...

Põlva Vallavalitsus on maakonna tervisesõbralikum organisatsioon

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu tervisekomisjon jagas sel aastal tunnustused järgmiselt: Põlvamaa tervisetegu 2020 on Põlva Spordikeskuse ujula renoveerimine. Terviseteo auhinnale olid...

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat  asbesti sisaldavate toodete (eterniit või muu ehitusmaterjal) kogust , et paremini planeerida järgmiste perioodide...

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada asbesti sisaldavate toodete kogust

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat  asbesti sisaldavate toodete (eterniit või muu ehitusmaterjal) kogust , et paremini planeerida järgmiste perioodide...

Detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Algatati Põlva linnas Piiri tn 22 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu...

Vallavalitsuse 06.01.2021 istungilt

Detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Algatati Põlva linnas Piiri tn 22 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu...

Põlva linnas võib jõulukuused viia Põlva kompostimisväljakule Põlva linna kalmistu taga (vaata kaarti allpool) või Intsikurmu tagumise sissesõidu tõkkepuu juurde . Kompostimisplatsile...

Mida teha jõulukuusega?

Põlva linnas võib jõulukuused viia Põlva kompostimisväljakule Põlva linna kalmistu taga (vaata kaarti allpool) või Intsikurmu tagumise sissesõidu tõkkepuu juurde . Kompostimisplatsile...

Eelmisel aastal 25. novembril alanud lisaregistreerimine eterniidi tasuta äraandmiseks on lõppenud.   Registreerunud isikutele antakse kogumise algusest teada e-kirja teel.   ...

Lisaregistreerimine eterniidi tasuta äraandmiseks on lõppenud

Eelmisel aastal 25. novembril alanud lisaregistreerimine eterniidi tasuta äraandmiseks on lõppenud.   Registreerunud isikutele antakse kogumise algusest teada e-kirja teel.   ...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade (Karisoo, Joosu küla ja Laari, Vooreküla) kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg...

Maa-ameti pakkumine piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade (Karisoo, Joosu küla ja Laari, Vooreküla) kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg...

Põlvas toimub ilutulestik sarnaselt eelmiste aastavahetustega. See lastakse üles järve äärest ja kestab 7 minutit. Tuletame meelde, et hoiaksite ilutulestikku vaadates teiste inimestega...

Aastavahetus Põlvas

Põlvas toimub ilutulestik sarnaselt eelmiste aastavahetustega. See lastakse üles järve äärest ja kestab 7 minutit. Tuletame meelde, et hoiaksite ilutulestikku vaadates teiste inimestega...

Esimesel lugemisel oli Põlva valla 2021. aasta eelarve.  Eelarve kogumaht on 34 983 000 eurot, mis on 12 % suurem võrreldes 2020. a esialgse eelarvega. Eelarve kogumaht tõuseb...

Volikogu 29.12.2020 istungil

Esimesel lugemisel oli Põlva valla 2021. aasta eelarve.  Eelarve kogumaht on 34 983 000 eurot, mis on 12 % suurem võrreldes 2020. a esialgse eelarvega. Eelarve kogumaht tõuseb...

Riigihanke tulemuste kinnitamine Riigihankel  "Põlva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine" tunnistati edukaks OÜ Lemma pakkumus summas 23 880...

Vallavalitsuse 30.12.2020 istungil

Riigihanke tulemuste kinnitamine Riigihankel  "Põlva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine" tunnistati edukaks OÜ Lemma pakkumus summas 23 880...

Näitan: 26-50
Elemente lehe kohta 25
of 44