Alates 24. märtsist 2021 kuni 21. aprillini 2021 kehtib Põlva valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavatel kohalikel teedel liikluspiirang sõidukitele, mille registrimass ületab 6 tonni. ...

Liikluspiirangu kehtestamine avalikult kasutatavatel kohalikel teedel

Alates 24. märtsist 2021 kuni 21. aprillini 2021 kehtib Põlva valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavatel kohalikel teedel liikluspiirang sõidukitele, mille registrimass ületab 6 tonni. ...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.04.2021. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-ameti pakkumine piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.04.2021. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Põlva valla 2021. aasta kaasava eelarve ettepanekute hääletuse tulemused:   Peri küla mänguväljak, ettepaneku maksumus 49 957 eurot, 268 häält, Himmaste raudtee...

Kaasava eelarve hääletuse tulemused selgunud

Põlva valla 2021. aasta kaasava eelarve ettepanekute hääletuse tulemused:   Peri küla mänguväljak, ettepaneku maksumus 49 957 eurot, 268 häält, Himmaste raudtee...

RMK plaanib metsatöid Põlvamaal Põlva vallas Aarna küla, Hatiku küla ja Kiidjärve küla ümbritsevates riigimetsades. Oleme hinnanud, et tegu võib olla metsadega, mida kohalik kogukond kasutab...

Teade metsatööde plaanide kohta

RMK plaanib metsatöid Põlvamaal Põlva vallas Aarna küla, Hatiku küla ja Kiidjärve küla ümbritsevates riigimetsades. Oleme hinnanud, et tegu võib olla metsadega, mida kohalik kogukond kasutab...

Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakond koostab projekteerimistingimusi Karilatsi-Leevijõe jalgratta- ja jalgtee rajamiseks Põlva maakonnas Põlva vallas riigiteede nr 18160...

Avatud menetluse algatamine Leevijõe-Karilatsi vahelise jalgratta- ja jalgtee projekteerimistingimuste andmiseks

Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakond koostab projekteerimistingimusi Karilatsi-Leevijõe jalgratta- ja jalgtee rajamiseks Põlva maakonnas Põlva vallas riigiteede nr 18160...

Põlva Vallavolikogu virtuaalne istung toimub neljapäeval, 25. märtsil 2021 algusega kell 15.00 Teams -i keskkonnas . Istungi päevakord ja eelnõud

Vallavolikogu istung 25.03.2021

Põlva Vallavolikogu virtuaalne istung toimub neljapäeval, 25. märtsil 2021 algusega kell 15.00 Teams -i keskkonnas . Istungi päevakord ja eelnõud

Mooste raamatukogu ruumid suletakse remondiks. Lugejaid teenindatakse E N 10-17 ja T K 12-18 akna kaudu (raamatukogupoolses küljes, vt suuniseid kohapeal). Palun tellige teavikud ette...

Mooste raamatukogus algab remont

Mooste raamatukogu ruumid suletakse remondiks. Lugejaid teenindatakse E N 10-17 ja T K 12-18 akna kaudu (raamatukogupoolses küljes, vt suuniseid kohapeal). Palun tellige teavikud ette...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.04.2021. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti ...

Maa-ameti pakkumine piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.04.2021. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti ...

Põlva Vallavalitsus jagab riigi poolt vähekindlustatud Põlva valla elanikele ja nendega koos elavatele pereliikmetele eraldatud ühekordseid maske. Maskidele saate järele tulla vallavalitsuse...

Ühekordsed maskid vähekindlustatud Põlva valla elanikele

Põlva Vallavalitsus jagab riigi poolt vähekindlustatud Põlva valla elanikele ja nendega koos elavatele pereliikmetele eraldatud ühekordseid maske. Maskidele saate järele tulla vallavalitsuse...

Katastriüksuste jagamine Nõustuti Tilsi külas katastriüksuse Mustioru (katastritunnus 38501:002:0100, pindala 6,07 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega järgmiselt: Mustioru,...

Vallavalitsuse 17.03.2021 istungil

Katastriüksuste jagamine Nõustuti Tilsi külas katastriüksuse Mustioru (katastritunnus 38501:002:0100, pindala 6,07 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega järgmiselt: Mustioru,...

Põlva valla 2021. aasta kaasava eelarve ettepanekute rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt ajavahemikul 15.–21. märts 2021 veebikeskkonnas volis.ee. SIIN ON LINK küsitlusele ...

Algas kaasava eelarve ettepanekute rahvahääletus

Põlva valla 2021. aasta kaasava eelarve ettepanekute rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt ajavahemikul 15.–21. märts 2021 veebikeskkonnas volis.ee. SIIN ON LINK küsitlusele ...

Põlva Vallavalitsuse poole on pöördutud probleemiga, et biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete konteinerite tühjendussagedus on ebasobiv. Suvisel perioodil muutub konteiner iga 14 päeva järel...

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete konteinerite tühjendamisest

Põlva Vallavalitsuse poole on pöördutud probleemiga, et biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete konteinerite tühjendussagedus on ebasobiv. Suvisel perioodil muutub konteiner iga 14 päeva järel...

Piirangud kehtivad vähemalt ühe kuu ehk 11. märtsist kuni 11. aprillini. Piirangute eesmärk on vähendada kontakte inimeste vahel, et saada koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla ja tagada...

11. märtsist kehtivad üle Eesti järgmised piirangud

Piirangud kehtivad vähemalt ühe kuu ehk 11. märtsist kuni 11. aprillini. Piirangute eesmärk on vähendada kontakte inimeste vahel, et saada koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla ja tagada...

Põlva valla Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete 2021. aasta toetusvoor on avatud ajavahemikul 15. märts – 15. aprill 2021. Taotlused tuleb esitada Põlva Vallavalitsusele hiljemalt 15....

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete 2021. aasta toetusvoor avatakse 15. märtsil

Põlva valla Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete 2021. aasta toetusvoor on avatud ajavahemikul 15. märts – 15. aprill 2021. Taotlused tuleb esitada Põlva Vallavalitsusele hiljemalt 15....

Seoses sellega, et Eesti nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on jätkuvalt väga kõrge, sulgeb sotsiaalkindlustusamet neljapäevast, 11. märtsist kõik oma teenindusbürood üle Eesti. Bürood...

Sotsiaalkindlustusamet peatab kuuks ajaks klientide teenindamise büroodes ja jätkab teenindamist e-kanalites

Seoses sellega, et Eesti nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on jätkuvalt väga kõrge, sulgeb sotsiaalkindlustusamet neljapäevast, 11. märtsist kõik oma teenindusbürood üle Eesti. Bürood...

Põlva vallavalitsus otsustas, et ei küsi munitsipaallasteaia teenust kasutavatelt lapsevanematelt lasteaia kohatasu alates 11. märtsist kuni 11. aprillini 2021. Vabariigi Valitsus on andnud...

Põlva vald ei küsi karmimate piirangute perioodil lasteaia kohatasu

Põlva vallavalitsus otsustas, et ei küsi munitsipaallasteaia teenust kasutavatelt lapsevanematelt lasteaia kohatasu alates 11. märtsist kuni 11. aprillini 2021. Vabariigi Valitsus on andnud...

Kohatasust vabastamine Põlva Vallavalitsus otsustas vabastada munitsipaallasteaia teenust kasutavad lapsevanemad lasteaia kohatasust perioodil 11. märts – 11. aprill 2021. Kohta kasutanud...

Vallavalitsuse 10.03.2021 istungilt

Kohatasust vabastamine Põlva Vallavalitsus otsustas vabastada munitsipaallasteaia teenust kasutavad lapsevanemad lasteaia kohatasust perioodil 11. märts – 11. aprill 2021. Kohta kasutanud...

Põlva Vallavalitsusele esitati 22.02.2021 projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/02017 Rüütli kinnistule (katastritunnus 62101:001:0409, sihtotstarve elamumaa 100%) olemasoleva elamu...

Avatud menetluse algatamine Tromsi külas Rüütli projekteerimistingimuste avaldamiseks

Põlva Vallavalitsusele esitati 22.02.2021 projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/02017 Rüütli kinnistule (katastritunnus 62101:001:0409, sihtotstarve elamumaa 100%) olemasoleva elamu...

Põlva Vallavalitsusele esitati 10.02.2021 projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/01709 detailplaneeringu arhitektuuriliste, ehituslike tingimuste täpsustamiseks. Alal kehtib Põlva...

Avatud menetluse algatamine Puuri külas Lille 16 projekteerimistingimuste avaldamiseks

Põlva Vallavalitsusele esitati 10.02.2021 projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/01709 detailplaneeringu arhitektuuriliste, ehituslike tingimuste täpsustamiseks. Alal kehtib Põlva...

Transpordiamet ja Põlva vallavalitsus sõlmisid lepingu riigiteel number 87  2,194 km asuva Põlva sildregulaatori ümberehituseks. Ehitustööde projekti koostas OÜ Stricto Project. Tööde...

Transpordiamet ja Põlva vallavalitsus sõlmisid lepingu Põlva järve paisu silla ümberehituseks

Transpordiamet ja Põlva vallavalitsus sõlmisid lepingu riigiteel number 87  2,194 km asuva Põlva sildregulaatori ümberehituseks. Ehitustööde projekti koostas OÜ Stricto Project. Tööde...

Alates 5. märtsist edastab haigekassa 60-69-aastastele inimestele vaktsineerimise infot riikliku postkasti (@eesti.ee) kaudu. Info kättesaamiseks tuleb riigiportaalis www.eesti.ee asuv...

Vaktsineerimise info saamiseks tuleb oma eesti.ee postkasti suunata

Alates 5. märtsist edastab haigekassa 60-69-aastastele inimestele vaktsineerimise infot riikliku postkasti (@eesti.ee) kaudu. Info kättesaamiseks tuleb riigiportaalis www.eesti.ee asuv...

Selleks, et saada oktoobris 115 euro suurust üksi elava pensionäri toetust, peavad 1. aprillist kuni 30. septembrini olema täidetud kolm tingimust. Toetust makstakse neile, - kes on...

Üksi elava pensionäri toetuse saamiseks peab aprillist kuni septembri lõpuni vastama kolmele tingimusele

Selleks, et saada oktoobris 115 euro suurust üksi elava pensionäri toetust, peavad 1. aprillist kuni 30. septembrini olema täidetud kolm tingimust. Toetust makstakse neile, - kes on...

Põlva Soojus annab teada: Põlva linnas on praegu - 04.03.2021 kell 17:00 - soojusvarustuse katkestus. Selle põhjuse välja selgitamisega tegeletakse. Soojusvarustus taastatakse esimesel...

Soojavarustuse katkestus Põlva linnas

Põlva Soojus annab teada: Põlva linnas on praegu - 04.03.2021 kell 17:00 - soojusvarustuse katkestus. Selle põhjuse välja selgitamisega tegeletakse. Soojusvarustus taastatakse esimesel...

Kutsume kõiki üles esitama kandidaate tunnustusauhinnale „Lastega ja lastele", et tõsta esile neid, kes teevad oma tööde ja tegemistega Eesti laste ja noorte elu paremaks. Õiguskantsler...

Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“ ootab kandidaate

Kutsume kõiki üles esitama kandidaate tunnustusauhinnale „Lastega ja lastele", et tõsta esile neid, kes teevad oma tööde ja tegemistega Eesti laste ja noorte elu paremaks. Õiguskantsler...

Sundvalduste seadmine Seati sundvaldused Ahja alevikus Nooruse tn 6, Tartu mnt 45, Illimari 16, Illimari 14 ja Illimari 8, Vastse-Kuuste alevikus Kaare 21 ja Kaare 19 ning Taevaskoja külas...

Vallavalitsuse 03.03.2021 istungil

Sundvalduste seadmine Seati sundvaldused Ahja alevikus Nooruse tn 6, Tartu mnt 45, Illimari 16, Illimari 14 ja Illimari 8, Vastse-Kuuste alevikus Kaare 21 ja Kaare 19 ning Taevaskoja külas...

Näitan: 26-50
Elemente lehe kohta 25
of 46