AS Põlva Vesi annab teada kaevetöödest Mammaste piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustöödel. Nädalal 12.07 – 16.07.2021 toimuvad kaevetööd (28 nädal): Oru...

Mammaste piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd

AS Põlva Vesi annab teada kaevetöödest Mammaste piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustöödel. Nädalal 12.07 – 16.07.2021 toimuvad kaevetööd (28 nädal): Oru...

Tingituna Põlva ringtee ajutisest sulgemisest seoses sildregulaatori rekonstrueerimisega on oluliselt kasvanud liiklussagedus  Tännassilma – Kadaja teel. Korduvalt tehtud tolmutõrje toime...

Liikluspiirang Tännassilma-Kadaja teel

Tingituna Põlva ringtee ajutisest sulgemisest seoses sildregulaatori rekonstrueerimisega on oluliselt kasvanud liiklussagedus  Tännassilma – Kadaja teel. Korduvalt tehtud tolmutõrje toime...

Terviseamet andis teada, et esmaspäeval, 5. juulil Mooste järvest võetud kordusproovid vastasid suplusvee nõuetele. Seega, Mooste järv on ujumiseks taas sobilik.

Mooste järves võib taas supelda

Terviseamet andis teada, et esmaspäeval, 5. juulil Mooste järvest võetud kordusproovid vastasid suplusvee nõuetele. Seega, Mooste järv on ujumiseks taas sobilik.

Sundvalduse seadmine Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Põlva vallas Kauksi külas asuvale Maksametsa katastriüksusele maakaabli liitumiskilbi paigaldamiseks. Isikliku...

Vallavalitsuse 07.07.2021 istungilt

Sundvalduse seadmine Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Põlva vallas Kauksi külas asuvale Maksametsa katastriüksusele maakaabli liitumiskilbi paigaldamiseks. Isikliku...

Keskkonnaamet ootab teateid karuputke võõrliikidest, et piirata nende ohtlike taimede levikut. Oluline on teada anda ka üksikutest taimedest, sest üks taim võib anda kuni 100 000...

Keskkonnaamet kogub taas teavet karuputke võõrliikide uutest kasvukohtadest

Keskkonnaamet ootab teateid karuputke võõrliikidest, et piirata nende ohtlike taimede levikut. Oluline on teada anda ka üksikutest taimedest, sest üks taim võib anda kuni 100 000...

Omniva on viinud ajutise sulgemise perioodi võimalikult lühikeseks ja tagab postiteenuse kättesaadavuse klientidele ka postiasutuse ajutise sulgemise ajal. Kliendid saavad kasutada kõiki...

19. juuli – 23. juuli on Vastse-Kuuste postkontor ajutiselt suletud

Omniva on viinud ajutise sulgemise perioodi võimalikult lühikeseks ja tagab postiteenuse kättesaadavuse klientidele ka postiasutuse ajutise sulgemise ajal. Kliendid saavad kasutada kõiki...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Ibaste külas Kääpa katastriüksuse kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 10.08.2021. Täpsemat informatsiooni saab ...

Maa-ameti pakkumine piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Ibaste külas Kääpa katastriüksuse kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 10.08.2021. Täpsemat informatsiooni saab ...

Kolmapäeva õhtul lõppes Kanepi vallas peaminister Kaja Kallase kolmepäevane Kagu-Eesti visiit, mille peaministri sõnul tegid eriti soojaks kohalikud inimesed. Kaja Kallas külastas...

Kaja Kallas arutas Põlvamaa omavalitsusjuhtidega päevaprobleeme

Kolmapäeva õhtul lõppes Kanepi vallas peaminister Kaja Kallase kolmepäevane Kagu-Eesti visiit, mille peaministri sõnul tegid eriti soojaks kohalikud inimesed. Kaja Kallas külastas...

AS Põlva Vesi annab teada kaevetöödest Mammaste piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustöödel. Nädalal 05.07 – 09.07.2021 toimuvad kaevetööd: Võlsimäe tee...

Mammaste piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd

AS Põlva Vesi annab teada kaevetöödest Mammaste piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustöödel. Nädalal 05.07 – 09.07.2021 toimuvad kaevetööd: Võlsimäe tee...

Terviseamet on võtnud Mooste järvest veeproovid suplusvee kvaliteedi hindamiseks. Saadud tulemusest selgub, et suplusvesi ei vasta nõuetele ning enterokokid on üle piirsisalduse. Sellest...

Suplusvee olukorrast Mooste järves

Terviseamet on võtnud Mooste järvest veeproovid suplusvee kvaliteedi hindamiseks. Saadud tulemusest selgub, et suplusvesi ei vasta nõuetele ning enterokokid on üle piirsisalduse. Sellest...

Põlva Vallavalitsus korraldab Põlva Vallavalitsuse 1. veebruari 2019 määruse nr 2-2/2 "Hankekord" alusel alla lihthanke piirmäära jääva menetlusega riigihanke "Detailplaneeringu muinsuskaitse...

Hanketeade

Põlva Vallavalitsus korraldab Põlva Vallavalitsuse 1. veebruari 2019 määruse nr 2-2/2 "Hankekord" alusel alla lihthanke piirmäära jääva menetlusega riigihanke "Detailplaneeringu muinsuskaitse...

Muudeti Vastse-Kuuste Lasteaia Kaari nime, alates 01.09.2021 kannab lasteaed nime Põlva valla Lasteaed Sinilind. Võeti vastu Põlva valla Lasteaia Sinilind põhimäärus. Kinnitati Põlva...

Volikogu 30.06.2021 istungil

Muudeti Vastse-Kuuste Lasteaia Kaari nime, alates 01.09.2021 kannab lasteaed nime Põlva valla Lasteaed Sinilind. Võeti vastu Põlva valla Lasteaia Sinilind põhimäärus. Kinnitati Põlva...

AS Põlva Vesi annab teada: seoses veetorustiku töödega toimub esmaspäeval, 5. juulil 2021, veekatkestus Põlva linnas Piiri 16 ja 19 kinnistutel. Tööde teostamise orienteeruv ajavahemik on...

Veekatkestus Põlva linnas 5. juulil

AS Põlva Vesi annab teada: seoses veetorustiku töödega toimub esmaspäeval, 5. juulil 2021, veekatkestus Põlva linnas Piiri 16 ja 19 kinnistutel. Tööde teostamise orienteeruv ajavahemik on...

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Määrati Põlva linnas kinnisasjaga liitmiseks sobivate iseseisva kasutusvõimaluseta katastriüksuste koha-aadressid Võru tn 21a  ja Võru tn...

Vallavalitsuse 30.06.2021 istungil

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Määrati Põlva linnas kinnisasjaga liitmiseks sobivate iseseisva kasutusvõimaluseta katastriüksuste koha-aadressid Võru tn 21a  ja Võru tn...

AS Põlva Vesi annab teada kaevetöödest Mammaste piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustöödel. Nädalal 28.06 – 02.07.2021 toimuvad kaevetööd (26. nädal): ...

Mammaste piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd

AS Põlva Vesi annab teada kaevetöödest Mammaste piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustöödel. Nädalal 28.06 – 02.07.2021 toimuvad kaevetööd (26. nädal): ...

Esmaspäeval, 28. juunil kell 16.00 avatakse Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses rändnäitus „IDA MURRANG. ELUMAAILMAD MUUTUMISES". Ootame kõiki huvilisi näituse avamisele! Näituse avab ja toob...

Rändnäitus „Ida murrang. Elumaailmad muutumises“ Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses

Esmaspäeval, 28. juunil kell 16.00 avatakse Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses rändnäitus „IDA MURRANG. ELUMAAILMAD MUUTUMISES". Ootame kõiki huvilisi näituse avamisele! Näituse avab ja toob...

AS Põlva Vesi annab teada, et seoses töödega veetorustikul, toimub kolmapäeval, 30. juunil 2021 , veekatkestus Mooste alevikus järgmistel kinnistutel: Mõisahoovi tee 4, 6, 8, 12 ja 5, Järveotsa...

Veekatkestus Mooste alevikus 30 juunil

AS Põlva Vesi annab teada, et seoses töödega veetorustikul, toimub kolmapäeval, 30. juunil 2021 , veekatkestus Mooste alevikus järgmistel kinnistutel: Mõisahoovi tee 4, 6, 8, 12 ja 5, Järveotsa...

Põlva Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 30. juunil 2021 algusega kell 15.00 Tiku talus, Kiidjärvel.   Istungi päevakord ja eelnõud    

Vallavolikogu istung 30.06.2021

Põlva Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 30. juunil 2021 algusega kell 15.00 Tiku talus, Kiidjärvel.   Istungi päevakord ja eelnõud    

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) järelevalve alla kuuluvad tulenevalt toiduseadusest avalike ürituste, tänavate ning maanteede ääres olevad toiduga kauplejad . Amet kontrollib...

Põllumajandus- ja Toiduameti nõuded toidu müüjatele ja valmistajatele

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) järelevalve alla kuuluvad tulenevalt toiduseadusest avalike ürituste, tänavate ning maanteede ääres olevad toiduga kauplejad . Amet kontrollib...

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Põlva järvest setete ja muda eemaldamine (veekogu süvendamine mahus 310 000 m3). Järve setetest ja mudast puhastamine on oluline, et takistada järve kinni...

Keskkonnaamet teatab Põlva järve setete ja muda eemaldamise projekti keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Põlva järvest setete ja muda eemaldamine (veekogu süvendamine mahus 310 000 m3). Järve setetest ja mudast puhastamine on oluline, et takistada järve kinni...

Tulenevalt riigipühast on Põlva Jäätmejaama lahtiolekuaeg täna, 22.06.2021 lühem 3 tundi.

Põlva jäätmejaama lahtiolekuaeg 22.06.2021

Tulenevalt riigipühast on Põlva Jäätmejaama lahtiolekuaeg täna, 22.06.2021 lühem 3 tundi.

Eesti Vee-ettevõtete Liit palub loobuda joogivee kasutamisest kastmisveena. Oluline on kastmist vältida hommikustel ja õhtustel tundidel, kui kodune veetarbimine on suurem. Soojad ja...

Joogiveega kastmine ohustab veevarusid

Eesti Vee-ettevõtete Liit palub loobuda joogivee kasutamisest kastmisveena. Oluline on kastmist vältida hommikustel ja õhtustel tundidel, kui kodune veetarbimine on suurem. Soojad ja...

Lähenevad jaanipeod ei pea tähendama alati purjujoomist, pärastist pohmelli ning mälupusle kokkupanekut. Kõike seda annab juba ette vältida, kui korraks teema enda ja teiste jaoks läbi mõelda....

Kuidas elada üle joomahullutav jaanipäev?

Lähenevad jaanipeod ei pea tähendama alati purjujoomist, pärastist pohmelli ning mälupusle kokkupanekut. Kõike seda annab juba ette vältida, kui korraks teema enda ja teiste jaoks läbi mõelda....

JAANITULED PÕLVA VALLAS R, 18.06.2021     19.30     Jaaniõhtu Moostes, kultuurimaja juures. Info tel 516 0656 L,...

Jaanituled ja surnuaiapühad 2021

JAANITULED PÕLVA VALLAS R, 18.06.2021     19.30     Jaaniõhtu Moostes, kultuurimaja juures. Info tel 516 0656 L,...

Põlva Vallavalitsus korraldab riigihangete seaduse ja Põlva Vallavalitsuse 1. veebruari 2019 määruse nr 2 "Hankekord" alusel alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Põlva Kultuurikeskuse treppide...

Hanketeade

Põlva Vallavalitsus korraldab riigihangete seaduse ja Põlva Vallavalitsuse 1. veebruari 2019 määruse nr 2 "Hankekord" alusel alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Põlva Kultuurikeskuse treppide...

Näitan: 26-50
Elemente lehe kohta 25
of 51