Välisriigi perekonnaseisudokumendi kandmine registrisse

9.03.22
 Palun eelnevalt ühendust võtta lea.leivo@polva.ee või tel 5786 0070.
Kirjeldus

Kui isiku perekonnaseisuandmete muudatused on kinnitatud või tuvastatud välisriigis, on isik kohustatud esitama Eesti perekonnaseisuasutusele rahvastikuregistrisse andmete kandmiseks vajalikud dokumendid 30 päeva jooksul perekonnaseisuandmetes toimunud muudatusest arvates.

Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele.

Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostillega, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Alates 16.02.2019 kohaldus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/1191, millega edendatakse kodanike vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide Euroopa Liidus esitamise nõudeid. Määrusest tulenevalt on Euroopa Liidu liikmesriikide vahel määruse kohaldamisalasse kuuluvad avalikud dokumendid ja nende kinnitatud ärakirjad vabastatud igasugusest legaliseerimise ja apostillimise nõuetest.

Euroopa Liidu riiki esitamisel ei ole enam tarvis apostilliga kinnitada dokumente, mis tõendavad: sündi, surma, nime, abielu, sealhulgas abieluvõimet ja perekonnaseisu, abielulahutust, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamist, vanemlust, lapsendamist, alalist asukohta ja/või elukohta.

Eesti perekonnaseisuasutus võtab vastu määruses nimetatud dokumente eesti, vene või inglise keeles.  

Kui dokument on koostatud mõnes muus keeles, tuleb see tõlkida, kui sellele pole lisatud mitmekeelset standardvormi.

Menetlemine

Välisriigi dokumente võtab Põlva Vallavalitsuses (Põlva linn Kesk tn 15, III korrus) vastu perekonnaseisuametnik Lea Leivo, lea.leivo@polva.ee, 5786 0070.

Vastuvõtuajad:
E 13–16.00;
T, K 9–12.00 ja 14–16.00;
N, R 9–12.00

Vastuvõtu välisel ajal palun kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Dokumendi registrisse kandmise maksimaalne aeg on 1 kuu.

Toiming on riigilõivuvaba.

Vajaminevad dokumendid:

  1. avaldajate isikut tõendavad dokument;
  2. rahvastikuregistrisse kantav välisriigi dokument.

Õigusaktid

perekonnaseisutoimingute seadus
rahvastikuregistri seadus

 

Toimetaja: LIIA SULG