Vanaduspensionäride jõulutoetus

1.11.22

Kes saavad toetust taotleda?

Jõulutoetus on sissetulekust sõltuv toetus. Rahaline toetus määratakse ja makstakse vanaduspensionäridele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ning  kelle tulu on väiksem või võrdne 2,5-kordse toimetulekutoetuse määraga, s.o kuni 500 eurot.

 Toetuse määraks on 50 eurot.

Mida on  toetuse saamiseks vaja teha?
Toetuse saamiseks on vaja täita ja allkirjastada vanaduspensionäri jõulutoetuse taotlus. Taotluse vormi leiad käesoleva lehekülje lõpust.


Millal ja kuhu taotlus esitada?
Toetuse taotlusi võetakse vastu 1. novembrist kuni 1. detsembrini. Toetuse taotluse võib saata e-postiga aadressile joulutoetus@polva.ee,  tuua Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva või kokkuleppel piirkonna sotsiaaltöötajaga teenuskeskusesse.
Taotluse saab täita ka vallavalitsuses või teenuskeskuses kohapeal.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

  • Sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno, tel 517 3009, e-post kaia.vorno@polva.ee (Põlva piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing, tel 527 0096, e-post katrin.hansing@polva.ee (Mooste ja Laheda piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist, Piret Mägi, tel 5196 6411, e-post piret.magi@polva.ee (Ahja ja Vastse-Kuuste piirkond).

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Sotsiaaltoetuse määra kehtestamine  

Vanaduspensionäri jõulutoetuse taotlus RTF  / PDF

 

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA