Võlanõustamisteenus

1.11.19

Kes saavad teenust taotleda?

Võlanõustamisteenust osutatakse isikule, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on Põlva vallas või kelle tegelik elukoht on Põlva vallas, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsusega.

Teenust on õigus saada vähekindlustatud isikutel ja peredel, paljulapselistel peredel ning töötutel.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Võlanõustamisteenuse taotlus esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Sotsiaaltöö peaspetsialist Gerti Karilaid-Vidder, tel 799 9474, e-post gerti.karilaid-vidder@polva.ee.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Teenuse taotlemisel esitatakse taotlus.

 

Õigusakt ja taotluse vorm

Võlanõustamisteenuse osutamise kord

Sotsiaalteenuse taotlus RTF (100 kB) / PDF (185 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG