Avaliku ürituse korraldamine

19.06.18

Avaliku ürituse korraldamist ja pidamist reguleerivad järgmised õigusaktid:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Ahja vallas
Taotlus DOC/PDF

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord Laheda vallas
Taotlus DOC / PDF

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Mooste vallas
Taotlus DOC / PDF

• Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Põlva vallas
Taotlus DOC / PDF
Turvaplaan DOC

Avalike ürituse korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral autori või teda esindava organisatsiooni poole. Kui soovid kasutada avalikul üritusel autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping MTÜga Eesti Autorite Ühing

 

Viited:

Veterinaar- ja Toiduameti infoleht: laatadel kauplemine ja isevalmistatud alkoholi müük

Tehnilise Järelevalve Ameti infoleht ilutulestike korraldamise kohta.

Veterinaar- ja Toiduameti juhis avalikel üritusel toitlustamise ja toidu jaemüügi kohta.

Tervisekaitseameti meelespea õhkbatuutide ohutuks kasutamiseks.

Keskkonnaameti juhis kaitstaval loodusobjektil rahvaürituse korraldamise loa taotlemiseks.

 

Valdkondlikud õigusaktid:

Avalikus kohas käitumise üldnõuded (korrakaitseseadus § 55).

Lõhkematerjaliseadus (ilutulestiku korraldamine §-d 34-35).

Spordiseadus (spordivõistluste korraldamine §-d 20-24).

Põlva valla heakorra eeskiri, Mooste valla heakorra ja kaevetööde eeskirjad, Ahja valla heakorra eeskiri

Põlva valla jäätmehoolduseeskiri (kehtib ühinenud Põlva ja Ahja valla haldusterritoorimil alates 01.07.2018)

Mooste valla jäätmehooldus eeskiri (kehtib ühinenud Mooste valla haldusterritoorimil kuni 01.10.2019)

Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmehoolduseeskiri (kehtib ühinenud Laheda ja Vastse-Kuuste valla haldusterritoorimil kuni 30.11.2019)

Avaliku koosoleku korraldamine

Avaliku koosoleku korraldamine ja läbiviimine on sätestatud korrakaitseseadusega. Avalik koosolek on inimeste koosolemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avaliku koosolekuna mõistetakse väljakul, pargis, teel, tänaval või muus avalikus kohas vabas õhus korraldatavat koosolekut, demonstratsiooni, miitingut, piketti, religioosset üritust, rongkäiku või muud meeleavaldust. 

Koosoleku korraldamisest teavitage Lõuna prefektuuri hiljemalt neli tööpäeva enne koosoleku pidamise päeva, kui:

- koosoleku pidamine nõuab liikluse ümberkorraldamist või

- koosolekut on kavas pidada väljaspool hoonet või kogunemiseks ette nähtud rajatist ja selle pidamiseks on kavas püstitada telk, lava, tribüün või muu suuremõõtmeline konstruktsioon või kasutada heli- või valgustusseadmeid või see võib muul moel häirida või takistada hoone või rajatise valduse tavapärast teostamist

Täpsem info avaliku koosoleku korraldamise ja läbiviimise kohta on avaldatud Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel.