Heakord

23.05.19

Põlva valla haldusterritooriumil teostab heakorra ja haljastustöid Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus

Põlva Haldusteenistus
Juhataja: Rein Kamber
e-post rein.kamber@polva.ee
tel 5560 1587

Valdkondlikud õigusaktid

Põlva valla heakorraeeskiri