Heakord

5.03.18

Põlva valla haldusterritooriumil teostab heakorra ja haljastustöid Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus

Põlva Haldusteenistus
Juhataja: Rein Kamber
e-post rein.kamber@polva.ee
tel 5560 1587

Valdkonnaga seotud õigusaktid

Vastse-Kuuste valla heakorraeeskiri
 Mooste valla heakorraeeskiri
 Ahja valla heakorraeeskiri
 Põlva valla heakorraeeskiri