Heakord

28.02.20

Põlva valla haldusterritooriumil teostab heakorra ja haljastustöid Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus:

Põlva Haldusteenistus
Juhataja Rein Kamber
e-post rein.kamber@polva.ee
tel 5560 1587

Valdkondlikud õigusaktid

Põlva valla heakorraeeskiri

Põlva Haldusteenistuse põhimäärus