Heakord

19.04.18

Põlva valla haldusterritooriumil teostab heakorra ja haljastustöid Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus 

Põlva Haldusteenistus

Juhataja: Rein Kamber
e-post rein.kamber@polva.ee
tel 5560 1587

 

• Ahja valla heakorraeeskiri
• Põlva valla heakorraeeskiri