Teede talihooldus 2017/2018

5.02.18

Teede talihooldus Põlva vallas 2017/2018

• Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta ning vältimaks tehnika lõhkumist ja kraavi vajumist, palume erateede omanikel tähistada kinnistul paiknevad teeservad, mahasõidud, truubid, ülesõidukohad (nt tokkidega, mille otsad on värvitud või helkurpaelaga seotud).

• Tähistada tuleb ka teeservades olevad väiksemad puud, põõsad, kivid, aiad jms, mis võivad tõrjetööde käigus kannatada saada või tehnikat lõhkuda. Märgistamata objektide kahjustumisel kannab kulud eratee omanik.

• Teeservadest tuleks võsa ja ülekasvanud puud piirata vähemalt 3,5 m kõrguselt, et hoida ära lumetõrjetehnika kahjustamine.

• Vald ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust erateedel juhul, kui teele on paigaldatud sõitu keelav liiklusmärk (märk nr 311) või sissesõitu keelav liiklusmärk (märk nr 331) või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus. Teavitussilt ERATEE ei ole sissesõitu keelav märk. Palume liiklusmärgid eemaldada või märkidele peale panna kilekott, et teostataks lumelükkamist.

• Linnas palume lumesaju ajal sõidukeid tänava äärde mitte parkida, sest see takistab oluliselt lumetõrjetöid.

• Kohalikud maanteed vabastatakse lumest 12 h jooksul ja erateed 24 h jooksul. • Hooldustsüklit alustatakse pärast lumesaju või tuisu lõppu või lumesaju korral alates lumekihi kriitilise paksuse saavutamisest.

Endise Põlva valla haldusterritooriumil teostab teede talihooldust AS TREV- 2 Grupp. Valla hooldatavate teede nimekiri ja kaardid on leitavad valla kodulehelt www.polva.ee/talihooldus. AS TREV-2 Grupp kontaktisik Hardi Kuimets, telefon 5814 4802
Põlva linna piirkond
Himmaste piirkond
Mammaste piirkond
Peri piirkond

 

Endise Ahja valla haldusterritooriumil teostab talihooldust

TÜ Ahja Tehno, kontaktisik: Ago Neemsalu 528 4208.

Endise Laheda valla haldusterritooriumil teostavad teede talihooldust:

I piirkond: Pragi ja Vardja – PKM Grupp OÜ, telefon 511 1880.
II piirkond: Himma, Naruski, Vana-Koiola ja Joosu – OÜ PKÜ Agro, telefon 5663 1803; 5386 9606.
III piirkond: Mustajõe, Tilsi, Suurküla, Lahe ja Roosi  – Lahe MÜ, telefon 521 8511

 

Endise Mooste valla haldusterritooriumil teostavad teede talihooldust:

Mooste alevik Säässaare, Laho, Jaanimõisa, Suuremetsa, Säkna, osaliselt Terepi, Kauksi, Kanassaare, Kaaru külad– Grain Trans OÜ, telefon 525 8774
Rasina küla, Kastmekoja küla, Kadaja küla, Savimäe küla ja Terepi küla (osaliselt) – FIE Aare Veetsmanni Metsanurga talu, telefon 516 9344

 

Endise Vastse-Kuuste valla haldusterritooriumil teostab teede talihooldust:

Karilatsi küla teed (välja arvatud Kilgi-Savimäe tee ehk nn maaparandustee), Koorvere küla teed (välja arvatud Valgemetsa ristmikust Ü. V. kinnistuni viiv tee, Simka talu tee), Kiidjärve küla teed (välja arvatud Kotiku-Kiidjärve tee), Laari vahtkonna tee koos Karuküla teega, Kilgi-Savimäe tee – FIE Ülo Leitu, kontakttelefon: 528 5431

Leevijõe küla teed (välja arvatud Leevijõe väike ringtee, Kilgi-Savimäe tee), Valgemetsa küla teed, Padari küla teed, Kotiku-Lootvina tee kuni Sepa talu hooneteni, Kotiku-Kiidjärve tee koos sellega piirnevate talude sissesõiduteedega – Tormimurdja OÜ, kontakttelefon: 5645 5946

Vastse-Kuuste aleviku teed ja tänavad koos parklatega; Vooreküla küla teed alates Vastse-Kuuste alevikust kuni Vinni taluni, Leevijõe küla väike ringtee kuni Kõivutammini – Vastse-Kuuste Soojus OÜ, kontakttelefon: 5594 0794

Lootvina küla teed koos Lootvina külast Padari külla viiva teega (Ernejärve tee) kuni Sepa taluni, sealt edasi Suitsetamiskohani, Logina küla teed, Vooreküla teed (koos piirnevate elamute sissesõiduteedega kuni õueala piirini) – FIE Aivar Lillma, kontakttelefon: 580 2262

 

Probleemidest teede talihooldusel anda teada Põlva Haldusteenistuse juhatajale Rein Kamberile telefonil 55601587