Teede talihooldus Põlva vallas 2018/2019

27.11.18

 

  • Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta ning vältimaks tehnika lõhkumist ja kraavi vajumist, palume erateede omanikel tähistada kinnistul paiknevad teeservad, mahasõidud, truubid, ülesõidukohad (nt tokkidega, mille otsad on värvitud või helkurpaelaga seotud).
  • Tähistada tuleb ka teeservades olevad väiksemad puud, põõsad, kivid, aiad jms, mis võivad tõrjetööde käigus kannatada saada või tehnikat lõhkuda. Märgistamata objektide kahjustumisel kannab kulud eratee omanik.
  • Teeservadest tuleks võsa ja ülekasvanud puud piirata vähemalt 3,5 m kõrguselt, et hoida ära lumetõrjetehnika kahjustamine.
  • Vald ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust erateedel juhul, kui teele on paigaldatud sõitu keelav liiklusmärk (märk nr 311) või sissesõitu keelav liiklusmärk (märk nr 331) või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus. Teavitussilt ERATEE ei ole sissesõitu keelav märk. Palume liiklusmärgid eemaldada või märkidele peale panna kilekott, et teostataks lumelükkamist.
  • Linnas palume lumesaju ajal sõidukeid tänava äärde mitte parkida, sest see takistab oluliselt lumetõrjetöid.
  • Kohalikud maanteed vabastatakse lumest 12 h jooksul ja erateed 24 h jooksul.
  • Hooldustsüklit alustatakse pärast lumesaju või tuisu lõppu või lumesaju korral alates lumekihi kriitilise paksuse saavutamisest.

 

 

Endise Põlva valla haldusterritooriumil teostab teede talihooldust AS TREV- 2 Grupp. Valla hooldatavate teede nimekirja ja kaardid on leitavad valla kodulehelt www.polva.ee/talihooldus. AS TREV-2 Grupp kontaktisik Hardi Kuimets, telefon 5814 4802.

Põlva linna piirkond
Himmaste piirkond
Mammaste piirkond
Peri piirkond

 

Endise Ahja valla haldusterritooriumil teostab talihooldust TÜ Ahja Tehno, telefon 528 4208.

 

Endise Mooste valla haldusterritooriumil teostavad teede talihooldust:
Mooste alevik Säässaare, Laho, Jaanimõisa, Suuremetsa, Säkna, osaliselt Terepi, Kauksi, Kanassaare, Kaaru külad – Grain Trans OÜ, telefon 525 8774.
Rasina küla, Kastmekoja küla, Kadaja küla, Savimäe küla ja Terepi küla (osaliselt) FIE Aare Veetsmanni Metsanurga talu, telefon 516 9344.

 

Endise Laheda valla haldusterritooriumil teostavad teede talihooldust:
I piirkonnas ehk Pragi, Vardja, Mustajõe, Tilsi, Suurküla, Lahe ja Roosi külades – OÜ Hurmi Agro, telefon 521 8511.
II piirkonnas ehk Himma, Naruski, Vana-Koiola ja Joosu külades – OÜ PKÜ Agro, telefon 5386 9606.
Laheda teede talihoolduse kaart (PDF, 3,18 MB)

 

Endise Vastse-Kuuste valla haldusterritooriumil teostab teede talihooldust:
I piirkonnas ehk Vastse-Kuuste aleviku teed ja tänavad koos parklatega; Vooreküla külas teed alates Vastse-Kuuste alevikust kuni Vinni taluni, Leevijõe küla väike ringtee kuni Kõivutammini ning
III piirkonnas ehk Karilatsi külas (välja arvatud Kilgi-Savimäe tee ehk nn maaparandustee), Koorvere külas (välja arvatud Valgemetsa ristmikust Ü. V. kinnistuni viiv tee, Simka talu tee), Kiidjärve külas (välja arvatud Kotiku-Kiidjärve tee) ning Laari vahtkonna tee koos Karuküla teega, Kilgi-Savimäe tee – Popsi Veod OÜ, telefon 508 6789.
II piirkonnas ehk Leevijõe külas (välja arvatud Leevijõe väike ringtee, Kilgi-Savimäe tee), Valgemetsa külas, Padari külas, Kotiku-Lootvina tee kuni Sepa talu hooneteni, Kotiku-Kiidjärve tee koos sellega piirnevate talude sissesõiduteedega – MÜÜRI TALU OÜ, telefon 5622 5753.
IV piirkonnas ehk Lootvina küla teed koos Lootvina külast Padari külla viiva teega (Ernejärve tee) kuni Sepa taluni, sealt edasi Suitsetamiskohani, Logina küla teed, Vooreküla teed (koos piirnevate elamute sissesõiduteedega kuni õueala piirini) – FIE Aivar Lillma, telefon 5802 2625.
Vastse-Kuuste teede talihoolduse kaart (PDF, 4,83 MB)

 

 Probleemidest teede talihooldusel anda teada Põlva Haldusteenistuse juhatajale Rein Kamberile telefonil 5560 1587 või otse oma piirkonna talihooldetööde teostajale.