Teede talihooldus Põlva vallas 2023-2024

24.01.24

Põlva linna piirkonnas, sealhulgas Himmaste, Mammaste, Rosma, Puuri (osaliselt) ja Peri:
töid teostab AS Trev-2 Grupp, kontakt Hardi Kuimets, tel 5814 4802, hardi.kuimets@trev2.ee.

Endiste Vastse-Kuuste, Mooste ja Ahja valla ning osaliselt endise Põlva valla piirkonnas:
Ahja, Akste, Kärsa, Mustakurmu, Mõtsküla, Vastse-Kuuste, Valgemetsa, Lootvina, Logina, Padari, Kiidjärve, Kosova, Ibaste, Partsi, Lutsu, Soesaare, Uibujärve, Holvandi, Adiste, Kanassaare, Eoste, Valgesoo ja Taevaskoja, Mooste, Säässaare, Viisli – töid teostab Hainer Kaine, tel 5853 3748, ahjateenus@gmail.com.

Rasina, Kadaja, Kastmekoja, Savimäe, Terepi – töid teostab Ain Tiirik, 5346 6102 ain.tiirik@gmail.com.

Kauksi, Jaanimõisa, Kaaru, Nooritsmetsa, Kanassaare, Säkna – töid teostab Meelis Kokkmaa, tel 525 8774, meelis.kokkmaa@gmail.com.

 Leevijõe, Vooreküla, Karilatsi, Koorvere, Puuri (osaliselt) Aarna, Kiuma, Tännassilma, Puntaru, Hatiku – töid teostab Andu Hanson, tel 508 6789, andu.hanson@gmail.com

Kähri, Puskaru, Tilsi, Roosi, Lahe, Ridali, Suurküla, Joosu, Vana-Koiola, Himma, Naruski, Mustajõe, Pragi ja Vardja – töid teostab OÜ Devia, kontakt Enar Viljamaa, tel 516 0699, info@devia.ee.

Külad, mis pole siin märgitud, leiavad lumetõrje teostaja piirkondade kaardilt.

Talvise teehoolduse piirkonnad 

 

  • Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta ning vältimaks tehnika lõhkumist ja kraavi vajumist, palume erateede omanikel tähistada kinnistul paiknevad teeservad, mahasõidud, truubid, ülesõidukohad (nt tokkidega, mille otsad on värvitud või helkurpaelaga seotud).
  • Tähistada tuleb ka teeservades olevad väiksemad puud, põõsad, kivid, aiad jms, mis võivad tõrjetööde käigus kannatada saada või tehnikat lõhkuda. Märgistamata objektide kahjustumisel kannab kulud eratee omanik.
  • Teeservadest tuleks võsa ja ülekasvanud puud piirata vähemalt 3,5 m kõrguselt, et hoida ära lumetõrjetehnika kahjustamine.
  • Vald ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust erateedel juhul, kui teele on paigaldatud sõitu keelav liiklusmärk (märk nr 311) või sissesõitu keelav liiklusmärk (märk nr 331) või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus. Teavitussilt "eratee" ei ole sissesõitu keelav märk. Palume liiklusmärgid eemaldada või märkidele peale panna kilekott, et teostataks lumelükkamist.
  • Linnas palume lumesaju ajal sõidukeid tänava äärde mitte parkida, sest see takistab oluliselt lumetõrjetöid.
  • Kohalikud maanteed vabastatakse lumest 12 h jooksul ja erateed 36 h jooksul.
  • Hooldustsüklit alustatakse pärast lumesaju või tuisu lõppu või lumesaju korral alates lumekihi kriitilise paksuse saavutamisest.

 

 Probleemidest teede talihooldusel palume teada anda Põlva Haldusteenistuse juhatajale Rein Kamberile telefonil 5560 1587 või otse oma piirkonna talihooldetööde teostajale.