Põlva Haldusteenistus

27.10.20

Põlva Haldusteenistus:

  • hooldab ja remondib Põlva vallale kuuluvaid hooneid ja rajatisi;
  • teostab heakorra- ja haljastustöid;
  • korraldab teede talihooldust;
  • korraldab hulkuvate koerte ja kasside püüdmist ja varjupaika toimetamist;
  • korraldab turukaubandust.

 

Kontaktid
Juhataja Rein Kamber
e-post rein.kamber@polva.ee
tel 5560 1587

 

Valdkondlikud õigusaktid

Põlva Haldusteenistuse põhimäärus

Põlva valla heakorraeeskiri

Põlva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

 

Turukaubanduse korraldamine

Toimetaja: LIIA SULG